COMENTARIU CRITIC


Stilul său este eclectic cu elemente neoclasice, dar a reușit să creeze și să interpreteze cu succes în stil neoromânesc casa directoarei Școlii Centrale de Fete. (Oana Marinache, 2015)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Iași, 13 decembrie 1857 - ?)
  Arhitect de origine germană.

  Studii academice/de specialitate:
  - A studiat la Dresda.

  Activitate publică/administrativă // Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii):
  - Arhitect al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice.
   


  PROIECTE


  Proiecte realizate:
  Proiecte de arhitectură:
  1894 - Casa Directoarei Școlii Centrale de Fete, Str. Polonă colț cu str. Icoanei, București, România;
  1899 - Casa „Elena G. Cantacuzino”, Str. Polonă nr. 7, București, România;
  1903 - Casa „Sabba Ștefănescu”, Piața Romană nr. 8, București, România;
         - Banca de Scont, Str. Lipscani colț cu Str. Eugeniu Carada, București, România;
  1904 - Casa „Natalia Dr. Brândză”, Str. Gen. H. Berthelot nr. 2, București, România;
  1907-1914 - Palatul Societății Generale de Asigurări, Piața Universității, București, România; 
  1910 - Casa Olănescu, în prezent Institutul Francez, Blvd. Dacia nr. 77, București, România;
  1911-1913 - Banca de Credit Român, Str. Stavropoleos nr. 6-8, București, România (împreună cu arh. Ernst Gotthilf);
  1912 - Casa proprie, Str. Schitu Măgureanu, nr. 47, bucurești, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Cristina Woinaroski (coord.), Lotizarea și Parcul Ioanid, Editura Simetria, București, 2007.
  Bucureștiul multicultural: 10 trasee urbane de arhitectură, Vol. 1, Editura Istoria Artei, București, 2015.