COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (21 august 1859 - București, 1926)

  ? - A lucrat în atelierul profesorului Julien Guadet (1834-1908);
  1881-1885 - Școala de Arte Frumoase, Paris, Franța (sursă informație: Arhivele Naționale ale Franței, dosarul 1112 de înscriere la Școala Națională Superioară de Arte Frumoase Paris, rola 374, nu este precizată susținerea diplomei). În data de 31 mai 1885, i se recunoaște diploma franceză și i se acordă dreptul de practică în România.
   
  Burse de studii:
  Pe parcursul perioadei de studii petrecută în Franța a fost bursier al Ministerului Lucrărilor Publice Român.

  Discipoli și influențe exercitate:
  Ernest Doneaud, Paul Smărăndescu, Victor Ștefănescu, toți trei colaborează cu el în primii ani după terminarea studiilor pariziene, la Camera Deputaților, Cercul Militar, Senat. Se mai știe că i-a adus în țară pe Chapon și Trannoy. Atelierul său s-a aflat în propriul imobil din str. George Vranca (1897).

  Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii):
  ? - 1892 (februarie) - Arhitect în Ministerul de Interne; din 1887, este avansat, devenind Arhitect-șef;
  1888 - Anchetează construirea cazărmilor din Babadag și Tulcea și proiectează Palatul Administrativ al județului Olt, proiect rămas nerealizat;
  1890 - A făcut parte dintr-o comisie de verificare a stării spitalelor, alături de Ion Mincu, Ion Socolescu și Constantin Băicoianu;
  1898 – Începe să lucreze în cadrul Ministerului Agriculturii și Domeniilor și se ocupă de „Expoziția agricolă, industrială și de animale”, construind pavilioane în Grădina Bibescu din Craiova, România;
  1908 (iunie) - supervizează lucrările de terasamente la calea ferată Ploiești-Văleni, România.
   
  Dimitrie Maimarolu a fost membru fondator al Societății Arhitecților din România, membru al Societății Politehnice, arhitect în Comisia Monumentelor Istorice.
   


  PROIECTE


  Proiecte realizate/nerealizate:

  Proiecte de arhitectură:
  1886-1887 - Palatul Comunal din Tecuci, devenit astăzi Casă de cultură, Tecuci, România; 
  23 mai 1898 - I se comandă Proiectul Școlii nr. 1 profesionale de fete din București, România;
  iulie 1898 - Primește comandă pentru reparațiile Școlii de arte și meserii și Școlii comerciale gradul II din Iași, România (sursă: B.N.R., F.S.G., dosar XXII/8, f. 3-4);
  1890 - Primește Proiectul Palatului Poștelor, proiect rămas nerealizat, ulterior construit după planurile arh. Alexandru Săvulescu;
  1898-1899 - Prefectura județului Argeș, Pitești, azi Muzeul Județean de Istorie Naturală, Pitești, România.
  1901 - Dirigintele lucrărilor finale ale Palatului comunal din Târgu Jiu, azi Prefectura județului Gorj, Târgu Jiu, România.

  A realizat planuri pentru spitalele din Turnu Măgurele și Alexandria.

  Biserici:
  1904-1907 - Refacerea Bisericii Sf. Silvestru, lucrările de șantier fiind coordonate de arh. Paul Petricu, București, România (sursă: B.N.R., F.S.G., dosar XXII/8, f. 35, în 1902 înaintează 22 de planuri și 5 înscrisuri pentru biserică și casa parohială);
  1905 - Construiește Biserica Sf. Haralambie din Turnu Măgurele, după planurile arh. Lecomte de Nouy, Turnu Măgurele, România;
  1911-1915 - Elaborează planurile Bisericii armenești, inaugurată în 1915, București, România.
  Tot el se ocupă și de lucrările de reparație la Biserica Brezoianu din București.
   
  Locuințe:
  Au fost identificate la Arhivele Municipiului București următoarele dosare de autorizație ale caselor proiectate sau modificate de el:
  1888 - Casa lui Alexandru Popovici din Calea Moșilor nr. 153, București, România;
  1896 - Casă pe strada Verde nr. 3, București, România;
  1897 - Casa Mariei Budișteanu de pe blvd. Ferdinand, București, România;
          - Casa lui T. Djuvara de pe blvd. Colței;, București, România;
  1897 - lucrări la Hotelul Concordia din str. Smârdan nr. 51, București, România;
  1899 - Casa Șomănescu de pe str. C. A. Rosetti, București, România; 
  1899 - Realizează lucrări de tâmplărie la casa lui Victor Antonescu, București, România;
  1899 - Realizează devizul proprietății Ciocârdia din Sinaia, România;
  1900 - Realizează reparații radicale la casele dr. C. Severeanu din str. Câmpineanu nr. 25 și din str. Batiștei nr. 8 și nr. 11, București, România;
  1905 - Realizează lucrări de tâmplărie la casa Atanasovici și Casa Romulus Porescu, București, România;
  1906 - Realizează reparații la casa lui Ștefan Hepites de pe blvd. Colței nr. 42, București, România;
  ? - Realizează reparații la casele de la intersecția străzilor Negustori cu Paleologu, casa Haralambescu din str. Romană nr. 209, București, România (sursă: B.N.R., F.S.G., dosar XXII/8 și A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic).
  Între 1901-1902, găsim o corespondență cu proprietarul Arghiropolu din Iași în legătura cu consolidarea vilei acestuia din Cucuteni. Între 1905-1910, la Craiova se înalță Casa lui Gogu Vorvoreanu (1840-1911), reședință somptuoasă, care a devenit în 1964 sediul Mitropoliei Olteniei. Tot aici îi este atribuită lui Maimarolu și Casa lui Matei Mirică, construită în 1898.

  Concursuri:
  1890 (decembrie) - Premiul întâi la concursul internațional pentru clădirea Camerelor legiuitoare, iar în august 1911 proiectul său și al arhitectului Ernest Doneaud sunt declarate câștigătoare; lucrarea Senatului rămâne însă nerealizată. Proiectul Camerei Deputaților a fost realizat între 1906-1908 și extins în 1911-1913 și 1914-1916 (sursă: B.N.R., F.S.G., arhiva Maimarolu, dosarul CCXCVIII/4).
  1899 - Câștigă concursul Cercului Militar, realizat între 1911-1923, cu întreruperi, în colaborare cu arhitectul Ernest Doneaud și inginerii Anghel și Paul Saligny și Elie și Mircea Radu.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Oana Marinache, Ernest Doneaud, visul liniei, Editura Istoria Artei, București, 2015 (în curs de apariție).

  Webgrafie:
  www.arhivadearhitectura.ro