COMENTARIU CRITIC


    Arhitectul Dimitrie Hârjeu a profesat după 1900, în perioada antebelică, dar şi interbelică, realizând mai ales reşedinţe în zone centrale ale oraşului, atât în stil eclectic cu elemente neoclasice, dar şi în stil  neoromânesc. 
    În timpul primarului Vintilă Brătianu, Dimitrie Hârjeu va activa în cadrul Serviciului lucrări noi, iluminat şi tramvaie alături de ingineri tineri, executând lucrări publice de mare importanţă pentru capitală. Dimitrie Hârjeu a fost membru al Societăţii Arhitecţilor Români şi în comitetul de conducere al Revistei „Arhitectura”.
    Alături de arhitecţi precum Ion Mincu, Ion D. Berindei, Jean Monda, Horia Creangă, Dimitrie Hârjeu a contribuit la realizarea unor ansambluri rezidenţiale renumite precum Parcelarea Ioanid, Parcelarea Filipescu. (Gabriela Petrescu, 2015)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Călugăreni, Neamţ 1869 - 1926)

  Studii academice/de specialitate:
  1892-1897 - Dimitrie Hârjeu a urmat cursurile primei Şcoli de Arhitectură înfiinţată la sugestia lui Ion N. Socolescu şi susţinută financiar de membrii Societăţii Arhitecţilor Români.
  1897-1903 - O parte dintre elevii acestei şcoli au urmat Şcoala Naţională de Arhitectură înfiinţată la propunerea lui Ion Mincu. Dimitrie Hârjeu a făcut parte din prima promoţie de arhitecţi, obţinând diploma nr. 12 din.

  Activitate didactică (plus discipoli și influențe exercitate):
  din 1920 - A fost profesor la Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti.

  Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii):
  1910-1925 - Activează la Primăria din Bucureşti;
  ? - Arhitect în cadrul Serviciului lucrări noi, iluminat şi tramvaie;
  1910-1916 - Arhitect şef al oraşului Bucureşti;
  1920-1925 - Este numit director al Arhitecturii Municipiului Bucureşti;
  1919-1923 - A fost membru al Comitetului de conducere al Societăţii Arhitecţilor Români;
  1920-1923 - A făcut parte din comitetul Revistei „Arhitectura”;
  ? - Colaborator în cadrul revistei „Artele Frumoase” condusă de arhitecţii Ion D. Traianescu şi Statie Ciortan;
  ? - Fondator şi administrator al Societăţii „Construcţia Modernă”.
   


  PROIECTE


  Proiecte realizate
  Proiecte de arhitectură:
  1. Locuinţe
  ? - Casa Mavrodin, Strada Boteanu, nr. 3, București;
  ? - Casa Moruzzi-Osiceanu, Aleea Alexandru, București;
  ? - Proprietatea Zoe Manu, Strada Dumbrava Roşie, nr. 12, București;
  ? - Proprietatea Gh. Lucasievici, Strada Dumbrava Roşie, nr. 6, București;
  ? - Casa Zoe Balş, Strada Dumbrava Roşie, nr. 10, București;
  ? - Proprietatea General Văleanu în Parcul Bonaparte, Strada Londra, București;
  ? - Casa Ionescu (Cronos), Strada Academiei colţ cu Strada Edgar Quinet, București;
  ? - Proprietatea Neniţescu, Strada Şcoalei, București;
  ? - Casa Popovici, Bulevardul Elisabeta, București;
  ? - Casa General Florescu, Şoseaua Jianu - în prezent, Aleea Modrogan nr. 24, Ambasada Republicii Ucraina, București;
  ? -Casa Dr. Bogdanovici, Strada Vasile Lascăr, București;
  ? - Conacul Lahovary din Leordeni;
  ? - Vila „Ignat Mircea” din Buşteni.
   
  2. Edificii publice
  ? - Cinema Roxy, Strada Lipscani, București (în prezent, Teatrul Rapsodia Română);
  1887 - Piaţa de flori de lângă hanul lui Manuc (demolată);
  1920 - Substaţiunea (Uzina) Electrică din Bulevardul Carol;
  ? - Fabrica de ciocolată C. I. Zamfirescu, Strada Samoil Vulcan nr. 12 (parţial demolat).
   


  BIBLIOGRAFIE


  Volume de autor:
  IONESCU, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.
  LASCU, Nicolae, Legislaţie şi dezvoltare urbană. Bucureşti, 1831-1952, teză de doctorat, UAIM, Bucureşti, 1997.
  POPESCU, Carmen, Le style National Roumain. Construire une Nation a travers l’architecture 1881 - 1945, Presses Universitaires de Rennes-Editura Simetria, Rennes-Bucureşti, 2004.
  TABACU, Gabriela, Revista Arhitectura, studiu monografic şi indici, 1906-1944, Bucureşti, Humanitas, 2008.

  Dicționare:
  TEODORESCU, ​Sidonia, NICULAE, Raluca, PETRESCU, Gabriela, ȚELEA, Vasile, BÎRSAN, Andrei, Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele D-H - ediţie online, pdf, 2014, proiect beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România (2014), din Fondul Timbrul Arhitecţilor; Bucureşti, 2014 (https://issuu.com/dictionaruar), ISBN: 978-973-0-18271
  CONSTANTIN, Paul, Dicționar universal al arhitecților, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

  Articole în periodice:
  MORTU, Petru, Parcelarea Filipescu, în: Revista „Arhitectura”2015, nr. 4-5.
  Revista „Arhitectura”, 1941, nr. 1.
  SOCOLESCU, Toma T., La mormântul lui D. Herjeu, în: Revista „Arhitectura”,1926, nr. 5, pp. 7-8.