COMENTARIU CRITIC

Se numără printre primii care s-au ocupat de construcţiile situate în zone seismice. A colaborat cu arh. Duiliu Marcu, ocupându-se de partea de structuri.
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (28 octombrie 1897 - 1964)
   
  Studii academice/de specialitate:
  ? - Urmează cursurile elementare şi medii la Botoşani;
  1916 - Absolvă liceul şi susţine examenul de admitere la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele;
  mai 1922 - Absolvă Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele ca şef de promoţie şi i se acordă diploma nr. 1 a Şcolii Politehnice;
  1925 - Obţine diploma de inginer-electrician la Şcoala Superioară de Electricitate din Paris;
  28 iunie 1938 - Absolvă doctoratul la Facultatea de Construcţii, cu teza: „Le retrait du béton et son influence sur l’adherence”. Din comisia de examinare au făcut parte Nicolae Vasilescu-Karpen, Ion Ionescu-Bizeţ și Aurel Ioanovici.
   


  PROIECTE


  Activitate publică/ administrativă // Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii)
  1922-1931 - Inginer proiectant şi conducător de şantier la Societatea Edilitatea din Bucureşti;
  15 martie 1926 - Asistent la cursul de poduri al profesorului Ion Ionescu-Bizeţ şi şef de lucrări la Institutul Electronic al Universităţii din Bucureşti;
  1 februarie 1929-1931 - Asistent la cursul de beton armat la Facultatea de Construcţii;
  1931-1939 - Conferenţiar la Facultatea de Construcţii;
  1931-1940 - Şeful serviciului construcţii de la Casa Autonomă a Monopolurilor (C.A.M.);
  1939 - Profesor la Facultatea de Construcţii a Politehnicii la catedra de beton armat, poduri de zidărie şi lemn;
  24 noiembrie 1939 - Membru în „Comisia pentru elaborarea legilor şi regulamentelor pentru siguranţa construcţiilor”, propusă de Ministerul Lucrărilor Publice, Consiliul Tehnic Superior şi Institutul Român. Printre membrii acestei comisii se numără: Ion Ionescu-Bizeţ, Ion Buşilă, Gh. Em. Filipescu, Paul Smărăndescu, V. Bruckner, Anton Chiricuţă;
  5 decembrie 1940 - Preşedintele comisiei înfiinţate după cutremurul din 10 noiembrie 1940 pentru evitarea dezastrelor naturale;
  decembrie 1941 - Face parte din comisia superioară de pe lângă Consiliul Tehnic Superior pentru evaluarea clădirilor în urma seismelor;
  1 octombrie 1941-martie 1945 - Inginer-şef şi director general al Direcţiei Generale a Construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice;
  5 martie 1943 - Ministerul de Finanţe îl numeşte delegat al Băncii Naţionale în Consiliul de Administraţie al Casei Autonome a Monopolurilor Regatului României;
  1946-1950 - Numit în consiliul tehnic al Băncii Naţionale a României unde va lucra la proiectul de beton armat la ultimile patru etaje ale corpului nou al Băncii Naţionale din Bucureşti, la proiectul pentru cupolele de sticlă ale clădirii noi a Băncii Naţionale şi la proiectul de beton armat pentru clădirea Băncii Naţionale din Iaşi;
  1950 - Inginer-consultant pentru diferite institute de proiectare, printre care enumerăm: I.P.R.O.M.E.T, I.P.R.O.I.L, I.P.C.T.
   
  PROIECTE REALIZATE
   
  Proiecte de arhitectură

  1922 - Localul Societăţii Edilitatea şi Govora, Călimăneşti;
  1922-1923 - Atelierele de reparat vagoane ale şantierelor române de la Dunăre;
  1923 - Depozitul de la Manufactura de tutun „Belvedere” (proiectul din beton armat);
            - Depozitul de la Manufactura de tutun, Sf. Gheorghe (turnuri de răcire, prefabricate);
            - Supraînălţarea pasajului imobiliar din Bucureşti;
            - Halele centrale din Brăila (proiectul din beton armat);
  1924 - Abatorul comunal, Botoşani (proiectul din beton armat);
  1925-1927 - Liceul „Fraţii Buzeşti”, Craiova;
  1926 - Casa ing. Erbiceanu, strada Pia Brătianu nr. 2;
            - Casa ing. Călinescu, strada Austrului nr. 42;
  1927 - Rezervorul de apă din Câmpina;
  1929 - Rezervorul de apă, Curtea de Argeş;
            - Clădirea Institutului Experimental Băneasa;
            - Sala de cinematograf Govora;
            - Podul de peste Argeş, Negoieşti - executarea şi proiectul de beton armat;
  1930 - Podul peste Sabar, Jilava (infrastructura);
            - Podul peste Neajlov, Gorneni (28 Km şi 800 m lungime);
            - Hala de pregătire Astra Braşov;
            - Tunelul aerodinamic al Şcolii Politehnice - infrastructura, execuţia şi structura;
  1930-1931 - Podul peste Dâmboviţa, Budeşti;
  1936-1940 - Casa Autonomă a Monopolului din Calea Victoriei, în prezent sediul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (proiectul din beton armat);
  1938 - Clădirea C.E.C., Splaiul Independenţei, Bucureşti;
  1939 - Casa de Pensii, Ministerul Artelor, strada Nuferilor, Bucureşti (în colaborare cu arh. Ion Al. Davidescu);
  1941 - Imobilul de pe Calea Victoriei, colţ cu strada Occident, Bucureşti;
  1942 - Fabrica de automobile Moreni-Colibaşi (conducerea proiectării şi executarea);
  1944-1945 - Institutul de Cercetări Chimice din Splaiul Independenţei, Bucureşti;
  ? - Fabrica de arme Cugir (proiectele de beton armat).
   
  Proiecte de restaurare
  1928 - Biserica Popa Tatu, strada G-ral Berthelot nr. 51, Bucureşti;
  1935 - Biserica Băneasa;
  ? - Biserica Madona Dudu, Craiova (proiectele pentru structura de rezistenţă);
  ? - Teatrul din Constanţa (consolidare);
  ? - Casa Studenţilor din Bucureşti;
  ? - Cercul Militar, Bucureşti.
   
  Activitate publicistică/ editorială
  1930 - 1931 - Cursul de beton armat (litografiat);
  1942 - Prescripţii pentru proiectarea şi executarea construcţiilor de beton armat;
  1947 - Cursul de beton armat - Elemente de calcul şi proiectare (litografiat);
  1958 - Condiţii tehnice pentru exploatarea şi recepţionarea lucrărilor de beton armat E.S.A.C.;
            ­­- Betonul armat. Construcţii industriale;
  1963 - Construcţii de beton armat. Calcul şi alcătuirea structurilor statice.


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare:

  NOICA, Nicolae Şt., Banca Națională a României și personalități din istoria construcțiilor, cu o Prefaţă de acad. Mugur Isărescu, București: Mașina de Scris, 2006.