COMENTARIU CRITIC

Arhitect român, adept al stilului neoromânesc, membru al Societății Arhitecților Români din 1925. Despre activitatea arhitectului Ion Țărușanu s-a publicat puțin în literatura de specialitate. Dosarele din Arhivele Naționale și Arhivele Primăriei Municipiului București păstrează o serie de surse care aduc un plus de informații legate de activitatea acestuia în funcția de arhitect al Societății Comunale pentru Locuințe Eftine, începută cel mai probabil în 1926/1927 și încheiată în 1935/1936. Astfel, Țărușanu devenea cel de-al treilea arhitect al Societății după Ioan D. Trajanescu (1910-1912 și 1922-1926) și D. Mohor (1912-1922). Ion Țărușanu a contribuit decisiv la realizarea unor parcelări noi precum Iancului și Sf. Vineri și a continuat parcelările deja existente din Rahova (străzile Tocilescu și Poenaru), Drumul la Tei (începută de Ioan D. Trajanescu pe străzile Barbu Văcărescu - Doamna Oltea - Pintenogului) și Raion (Str. Miletin - Str. Cogâlnic - Str. Cerceluș - Str. Diligenței, între Piața Alba Iulia și Bd. Mihail Bravu). A proiectat noi tipuri de locuințe (100, 102, 204, 206, 405), pe care Societatea le-a executat concomitent în aceste parcelări. În plus, funcția de arhitect al Societății avea și alte atribuții în afara celor de proiectare, printre care și cea de inspectare a fondului locativ deja construit. Din punct de vedere al stilului adoptat în proiectarea locuințelor-tip în parcelări, arh. Ion Țărușanu propunea un stil neoromânesc sobru, care ar părea rigid față de modelul inaugurat de Ioan D. Trajanescu și continuat de arh. D. Mohor. Este posibil ca simplificarea compoziției de ornamentele neromânescului să fi fost determinată de dificultățile economice prin care trecea Societatea Comunală în această perioadă, dar și de influența stilurilor internaționale. A participat la Concursul pentru Palatul Comunal din 1926 și la cel pentru sistematizarea Pieței Regale din 1940.
(Andrei Răzvan Voinea, 2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1927-1935 - Arhitect al Societății Comunale pentru Locuințe Eftine.
   
  Alte informații relevante
  Probabil rudă cu inginerul Pandele Țărușanu.
  Locuia pe Strada 11 Iunie, nr. 1.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE
   
  Proiecte de urbanism și peisagistică
  1927-1935
  - Parcelarea Raion (etapa a treia). Inițiată de D. Mohor și, ulterior, de Fr. Reiss, parcelarea a fost continuată după 1927 până în 1935 de către Ion Țărușanu.
  1928-1934 - Parcelarea Drumul la Tei. Proiectată inițial după planurile lui Fr. Reiss, parcelarea delimitată de Bd. Barbu Văcărescu - Str. Doamna Oltea - Comandor Eugeniu Botez a fost concepută împreună cu Cooperativa Munca a funcționarilor Ministerului Muncii. Primele locuințe (pe Bd. Barbu Văcărescu au fost proiectate de Ioan D. Trajanescu), în timp ce Arh. Ion Țărușanu a proiectat locuințele de pe străzile (astăzi) Radu Mihăilă, Beirut, Doamna Oltea, cu câteva excepții pe strada Doamna Oltea (a imobilelor moderniste proiectate de arh. Paul Rossini). Planul de parcelare a fost modificat față de cel inițial și executarea caselor a fost întreruptă la jumătatea anilor treizeci, întrucât funcționarii Ministerului Muncii și-au îndreptat atenția către parcelarea Vatra Luminoasă. Concomitent cu construirea caselor, Societatea Comunală a plantat și platanii de pe Bd. Barbu Văcărescu. Conform lui Cincinat Sfințescu, parcelarea avea o suprafață de 55.900 m.p, dintre care 13.400 m.p. (24%) au fost folosiți pentru deschiderea străzilor, iar la parcelare au rezultat 94 de loturi cu o suprafață medie de 330 m.p.
  1928-1934 - Parcelarea Rahova-Tocilescu (etapa a doua). Pe străzile Tocilescu și Poenaru, Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine a continuat abia în 1928 parcelarea, începută în 1912, după planurile lui Ioan D. Trajanescu, când a executat o nouă serie de locuințe, iar arh. Țărușanu a contribuit cu o serie de planuri de locuințe, dar și cu planul școlii 133.
  1928-1935 - Parcelarea Sf. Vineri. Parcelarea Societății Comunale pentru Locuințe Eftine a fost aprobată în 1928, iar construirea caselor a început treptat, finalizându-se cel mai probabil în 1935. La momentul executării planului de parcelare, terenul făcea parte din comuna suburbană Grivița, iar străzile Sf. Vineri și Traian se numesc astăzi Caraiman și Trotușului. Plasarea acestei parcelări în vecinătatea Parcelării C.F.R. Steaua și amenajarea la sfârșitul anilor patruzeci a Parcului Copilului au transformat această zonă dintr-una dintre cele mai insalubre mahalale ale Bucureștiului într-un cartier aproape complet, beneficiind de locuințe de calitate și facilități precum maternitate, grădiniță, școală, liceu și biserică. Tipurile de locuințe sunt cele folosite și în parcelările Iancului și Drumul la Tei. La planul de parcelare a contribuit și Fr. Reiss.
  1928-1935 - Parcelarea Iancului I. Cea de-a treia parcelare la care a lucrat Ion Țărușanu a fost Parcelarea Iancului, delimitată de străzile Șos. Iancului – Str. lt. Victor Manu – Str. Laurențiu Claudian și Str. Vatra Luminoasă. Suprafața inițială a terenului era de 74.400 m.p. dintre care străzile ocupau 32.800 m.p. (44%), fiind parcelat în 140 de loturi. În centrul parcelării, arhitectul a proiectat și un mic parc, iar tipologia locuințelor este mult mai diversă decât în alte parcelări. În parcelare, s-au mutat în special funcționari de stat.

  Proiecte de arhitectură
  ? - Proiect de diplomă, Casino (nerealizat);
  ? - Casa de raport, Epitropia Sf. Spiridon, Calea Șerban-Vodă.
   
  Concursuri. Premii și distincții:
  1926 - Concurs pentru Palatul Comunal (1926), locul II (nerealizat);
  1940 - Locul 2, obținut la concursul pentru Sistematizarea Pieței Palatului Regal.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Surse primare:
  Arhivele PMB: Fond PMB Galben: 131/1931, 195/1931, 209/1932, 223/1932, 250/1932, 252/1932.

  Surse secundare:
  SFINȚESCU, Cincinat, „Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine și realizările ei”, în: Revista Urbanismul, nr. 5-6, 1933.
  VOINEA, Andrei Răzvan, DOLGHIN Dana, Rubrica De locuit și povestit, 2012 – 2015, disponibil on-line http://atelier.liternet.ro/arhivarubricii/136/De-locuit-si-povestit.html
  Revista ARHITECTURA, nr. 1/1941, nr. 5/1926.