COMENTARIU CRITIC

Gheorghe Simotta, arhitect, profesor și desenator, face parte din elita profesioniștilor care au activat cu real succes și au adus, la rândul lor, o contribuție importantă la una dintre perioadele cele mai prolifice și valoroase ale arhitecturii românești, arhitectura interbelică.

Deși în memoriul său de activitate (1), arhitectul Simotta se declară ca aparținând grupării neoromâneşti a arhitecților români, traseul său profesional este în ansamblu mult mai complex. Astfel, deși lucrarea sa cea mai importantă la scara orașului este Palatul Patriarhiei, în stil neoromânesc, o parte consistentă a proiectelor sale au caracteristici parțial sau predominant asimilabile esteticii pitoresc mediteraneene (2) (în variantă extinsă și la universul balcanic). Arhitectura sa îi reflectă personalitatea – rezultat al unor continue acumulări culturale. Obârșiei aromâne i se adaugă studiile de arhitectură în România și numeroasele excursii de documentare în țări precum Italia, Franța, Grecia, Spania, Egipt, Turcia, Germania. Perioada cea mai prolifică a lui Simotta, care pare a fi deceniul al patrulea, corespunde celei de-a treia – şi ultima – etape de existenţă a stilului neoromânesc, o perioadă „manieristă”, când stilul decade, datorită erodării ideologice a curentului tradiţionalist. „Refugiul” stilistic al lui Simotta îl regăsim în interpretarea personală a unui regionalism balcanic, uneori cu accente art-déco, grefat pe „marea lui dragoste”, arhitectura mediteraneană, fie ea cultă sau vernaculară.

Esenţa „solară” a arhitecturii sale mediteraneene pare a fi predilecţia pentru aticul înalt, protejat sau nu cu olane, care maschează podul, mărind raportul plin - gol specific vernacularului mediteranean. Plinul aticului înălțat e mai întotdeauna dublat de o cornișă puternic ieșită în consolă, deasupra ultimului registru de fereastră orizontală, marca Simotta. Aceasta este un hibrid între fereastra orizontală modernistă și pitorescul ferestrelor polifore: astfel, șpaleţii de zidărie ce împart bandoul ferestrei sunt dublați de colonete cu capiteluri ornamentale sau stilizate. Paradoxal, această dublare a șpaletului induce o senzaţie de lejeritate, ca şi cum colonetele ar susține de fapt zidăria de deasupra golului, iar situarea în planul doi a spaleţilor dintre ferestre trimite la conceptul original al ferestrei bandou. Elementele „maure”, în speţă arcul ogival,  completează adeseori faţadele, dându-le specificul pitoresc.

Proiectul locuinței și atelierului propriu, realizat în 1928, este un volum cuboidal acoperit în terasă, într-o perioadă când multe din imobilele moderniste de prim rang ale avangardei, cum sunt chiar cele de pe Bulevardul Magheru, au acoperișul rezolvat în șarpantă cu înclinare mică.
 
(1) Gheorghe Simotta, Lucrări personale. Proiecte, desen, modelaj, acuarelă, 1965, Biblioteca U.A.U.I.M., Bucureşti.
(2) Vezi Dragoș Popescu, Filonul mediteranean în arhitectura Bucureştiului interbelic. Contribuţia lui Gheorghe Simotta (1891- 1979), Teză de doctorat, 2014

Fișă realizată de Dragoș POPESCU (2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Vlaho-Clisura, 1891 - Bucuresti, 1979)

  Studii academice de specialitate
  1910-1916 - Școala Superioară de Arhitectură din București; în paralel, lucrează în biroul maestrului Petre Antonescu.

  Activitate profesională
  1916 - Obține diploma de arhitect.
  1916-1940 - Liber profesionist.
  1919-1920 - Membru al Comisiei Monumentelor Istorice.
  1938 -1965 - Profesor la catedra de desen a Facultății de arhitectură.
   


  PROIECTE


  PROIECTE EXECUTATE

  Proiecte de arhitectură
  Imobile rezidențiale:
  1927 - Strada Atena 18 (în fostul Parc Filipescu, fosta Stradă Aleea Zoe), București;
  1928 - Casa arhitectului Gh. Simotta, Aleea Patriarhiei 15, București;
  1931 - Imobil Strada Nordului 2 (fosta Corneliu Botez), București;
  1931 - Imobil, Strada Dr. Lister 23, București;
  1931 - Imobil, Strada Dr. Lister 59, București;
  1933 - Imobil, Strada Atena 20 (fosta Strada Aleea Zoe), București;
  1934 - Imobil, Strada Blănari 32, București;
  1936 - Imobil, Calea Rahovei 265 (astăzi demolat), București
  1936 - Imobil, Strada Carol Davila 79, București;
  1937 - Imobil, Strada Sf. Constantin 9, București;
  1938 - Imobil, Strada Zambaccian 21 (fosta Av. Demetriade), București;
  1938 - Imobil, Strada Ferdinand 5A, București;
  ? - Imobil locuințe colective, Strada Mihai Eminescu colț cu Bulevardul Dacia, București (în colaborare cu arhitectul Nicolae  Lupu);
  ? - Imobil, Strada Știrbey Vodă 87 bis, București;
  ? - Imobil, Strada Paleologu 3, București;
  ? - Imobil, Bulevardul Elisabeta 41, București;
  ? - Imobil, Splaiul Independenței 80, București;
  ? - Imobil, Strada C. A. Rosetti 19, București;
  ? - Imobil, Strada Dionisie Lupu 36 bis, București;
  ? - Imobil, Strada Cobălcescu 50, București;
  ? - Imobil, Strada Caragea Vodă 19, București;
  ? - Imobil neidentificabil astăzi, fostul Parc Jianu, Strada D 15, București;
  ? - Imobil neidentificabil astăzi, fostul Parc Jianu, strada U 9, București;
  ? - Imobil, Strada Atena 22 (fosta Aleea Zoe), București (bombardat în 1944 și refăcut diferit);
  ? - Imobil, Aleea Eliza 2 (în prezent Strada Atena), București;
  ? - Imobil, Aleea Alexandru 36 (în fostul Parc Filipescu), București;
  ? - Imobil, Aleea Modrogan 9 (în prezent Strada Rabat), București;
  ? - Imobil, Strada Varșovia 7, București;
  ? - Imobil neidentificabil astăzi, Strada Praga 2, București;
  ? - Imobil, Strada Andrei Mureșanu 15, București;
  ? - Imobil, Strada Londra 8, București;
  ? - Imobil, Strada Ankara 1, București;
  ? - Imobil, Strada Polonă colț cu Strada Al. Philippide (fosta Pia Brătianu), București;
  ? - Imobil, Strada Arcului 23 (în prezent demolat), București;
  ? - Imobil, Strada General Berthelot 27, București;
  ? - Imobil neidentificabil, Strada Latină 24 (fostul Bulevard Dr. Kalinderu), București;
  ? - Imobil, Bulevardul Eroilor Sanitari 27 (fostul Bulevard Ardealului), București;
  ? - Imobil, Strada Dr. Toma Ionescu 6, București;
  ? - Imobil, Strada Armenească 7 (în prezent demolat), București;
  ? - Fațada imobilului, Bulevardul Magheru 31, după planul executat de arh. Prof. Eracle Lăzărescu;
  ? - Imobil, Strada Carol I 25, astăzi muzeul orașului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu- Vâlcea (în colaborare cu arhitectul Nicolae Lupu);
  ? - Imobil de locuințe pentru funcționari;
  ? - Imobil, Strada Carol Davila colț cu Strada Sf. Elefterie, București;
  ? - Imobil, Strada Inocenței 5 (în prezent demolat), București;
  ? - Imobil, Strada Carol Davila (numărul a fost omis de autor), București;
  ? - Imobil, Calea Călărași 41, București;
  ? - Imobil, Strada Mihai Eminescu 213, București;
  ? - Imobil, Strada Zece Mese 56, București;
  ? - Imobil, Strada 11 Iunie colț cu Strada Principatele Unite, București;
  ? - Imobil, Strada Grigore Alexandrescu 59 (neidentificabil, număr greșit), București;
  ? - Imobil, Strada Paris 59, București;
  ? - Imobil, Strada Mihail Moxa 10 (fosta Stradă Barbu Catargiu), București;
  ? - Imobil, Aleea Patriarhiei 17, București;
  ? - Imobil, Strada Pasteur 8 (în prezent dispărut), București.

  Lucrări publice:
  1927 - Imobil Societatea de Gaz Metan, Strada Frumoasă 31, București;
  1929-1931 - Palatul Patriarhiei, Dealul Mitropoliei;
  1938 - Oficiul de Aprovizionare al Farmaciștilor, Strada Pitar Moș 6, București;
  ? - Imobilul Casa Oștirii, Strada Cobălcescu 26, București;
  ? - Imobil pentru birourile Societății de Gaz metan, Mediaș;
  ? - Imobil Societatea de Gaz Metan, Cluj.
   
  Edificii religioase:
  1929-1931 - Palatul Patriarhiei, Dealul Mitropoliei, București;
  1938 - Biserica Schitul Dârvari, Strada Dârvari, București.
   
  Expoziții:
  1921 - Participare la expoziția Italia văzută de artiști români;
  1946 - Expoziție de desene si acuarele, la Ateneul Român;
  1962 - O expoziție similară la Uniunea Arhitecților din România.

  PROIECTE NEREALIZATE
  1938 - Clopotnița Patriarhiei, Dealul Patriarhiei, București;
  ? - Spitalul Gomoiu, Șoseaua Vergului, București.
   
  Concursuri. Premii și distincții
  1929 - Premiul II la Salonul oficial de arhitectură și artă decorativă;
  1930 - Premiul I la același salon;
  1930 - I se conferă o diplomă de onoare pentru ideile expusela la cel de-al XII-lea Congres Internațional de Arhitectură de la Budapesta, în cadrul expoziției de arhitectură a națiunilor participante;
  1943 - Premiul „Petre Antonescu" al Academiei Române, pentru lucrările executate în stilul românesc;
  1954 - Ordinul Muncii Clasa a III-a;
  1962 - Titlul de Profesor Emerit, din partea Consiliului de Stat.
   


  BIBLIOGRAFIE

  POPESCU, Sorin-Dragoș, Filonul mediteranean în arhitectura bucureştiului interbelic. Contribuţia lui Gheorghe Simotta (1891- 1979), Teză de doctorat, 2014.
  SAMARA, Cornel, Gheorghe Simotta - Între nobleţe şi arhitectură, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.
  SIMOTTA, Gheorghe, Lucrări personale. Proiecte, desen, modelaj, acuarelă, Monografie – memoriu de activitate, 1965, Biblioteca U.A.U.I.M, Bucureşti.
  SION, Milița, Arhitect Gheorghe Simotta, expoziție și catalog, 2003.

  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 409/1938, Sector I Galben – Imobil Str. Pitar Moş nr. 6, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 421/1936, Sector  III Albastru  – Imobil Calea Rahovei nr. 265, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 505/1928, Sector  III Albastru  – Imobil Aleea Mitropoliei nr. 15, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 426/1933(Supraetajare), Sector  III Albastru  – Imobil Aleea Mitropoliei nr.15, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 135/1937, Sector  III Albastru  –   Clopotniţa Mitropoliei, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 300/1930, Sector I Galben – Imobil Piaţa Romană nr.  213, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 158/1929, Sector I Galben – Imobil Str. Modrogan nr. 9, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 51/1938, Sector I Galben – Imobil Str. Av. Demetriade nr. 21, arhitect Gheorghe Simotta.
  P.G.M.B. - D.S.A.A., Fond P.M.B., Dosar nr. 163A/1938, Sector II Negru – Imobil Bd. Ferdinand nr. 5A, arhitect Gheorghe Simotta.