COMENTARIU CRITIC


Arhitect român, adept al stilului neoromânesc, cunoscut în special pentru activitatea depusă în cadrul Regiei Monopolurilor Statului (Casa Autonomă a Monopolurilor), autor al mai multor edificii pentru această instituție.
(Fișă realizată de Andrei Răzvan Voinea, 2017)
 


IMAGINI



  BIOGRAFIE

   
  Activitate publică/profesională (afilieri, poziții administrative, comisii)
  1925 (?) - Membru al Societății Arhitecților Români.
  1926 (?) - 1942 - Arhitect al Regiei Monopolurilor Statului.
   
  Alte informații relevante
  A locuit, inițial, pe strada Lucaci nr. 28 (1925). Ulterior, a locuit într-un apartament din imobilul proiectat de el însuși pentru Casa Autonomă a Monopolurilor, în Piața Lahovary nr. 5.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE
  1925 - Casa Czernovitzer (nerealizat), strada Sf. Ștefan, București;
  1925 - Casa St. Morărescu - Adria, Parcul Bonaparte, în colab. cu arh. N. Georgescu;
  1926 - 1929 - Imobilul C.A.M., Piața Lahovary nr. 5A, București. Conform descrierii de la începutul anilor treizeci, „suprafața clădită este de 1800 mp. Construcția are parter, patru etaje și mansardă, adăpostind 70 de familii și 15 funcționari nefamiliști. Imobilul este prevăzut cu tot confortul modern, încălzire centrală, ascensoare, garaje”;
  1930 - Institutul Tutunului, strada Gârlei (Băneasa), București;
  1933 - Casa M. Ionescu, strada Epureanu nr. 22, București, parter și etaj (sursa: „Monitorul Uniunii Orașelor din România” - Organ Oficial al Asociației Comunelor Urbane, nr. 03-04, martie-aprilie 1933);
  1933 - Imobilul V. Marinescu, Aristizza Romanescu nr. 20 (probabil renovare sau adăugiri. Casa fusese proiectată de Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine, arh. D. Mohor), parter și etaj, București (Sursa: Revista Urbanismul, martie-aprilie 1933);
  1933 - Imobilul Lt. Col. Danielop, strada A. Mureșeanu nr. 1, parter, București (Sursa: „Monitorul Uniunii Orașelor din România - Organ Oficial al Asociației Comunelor Urbane”, nr. 07-08, mai-iunie 1933, p. 96);
  1938 - Vila Muș., strada Căpitan Nicolae Drossu nr. 3, București;
  ? - Imobil strada Paris nr. 14A, București (pe fațada laterală, o placă memorială poartă numele și semnătura arhitectului);
  1938 - Imobil, strada Naum Râmniceanu nr. 5, București. Este clasat pe Lista Monumentelor Istorice. B-II-m-B-19524;
  1939 - Imobilul Teodosiu, strada Braziliei nr. 56, București (sursa: Revista Arhitectura, Nr. 1/ 1939, p. 39);
  1942 - Blocul C.A.M. din parcelarea Grant, București. Blocul a fost ridicat pe locul caselor Societății Comunale pentru Locuințe Eftine, afectate de cutremurul din 1940;
  1942 - Bloc muncitoresc, Slănic Prahova;
  ? - Vila Ștefan Minovici, satul Cărpiniș, jud. Argeș;
  ? - Biserica din satul Cărpiniș, jud. Argeș.
   
  Premii şi distincţii
  1924 - Concursul pentru un Internat de băieți în Năsăud, premiul al II-lea (I și III nu s-au acordat), împreună cu arh. N. Georgescu;
  1925 - Concursul Camerei de Comerț și Industrie din Iași;
  1925 - Concursul Camerei de Comerț din Timișoara;
  1925 - Proiect pentru Primăria din Făgăraș.
   


  BIBLIOGRAFIE

   
  Surse primare:
  CONSTANTIN, Paul, Dicționar universal al arhitecților, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 260.
  CIORTAN, Statie, „Locuinţe pentru funcţionarii Ministerului de Finanţe”, p. 111, în volumul Institutul Urbanistic al României, „Locuința în România”, 1933.
  Pr. MARINESCU, Vasile (Biserica Olari, Curtea de Argeș, 21 iulie 2009), Ştiinţă şi Credinţă, î:n Revista Agero, on-line.
   
  Surse secundare:
  […]. „Inaugurarea institutului pentru cultura şi fermentarea tutunului. Clădirile instituţie construite după planurile arhitect Lucian Teodosiu”, în: Universul, Anul XLVIII, nr. 148 din 2 iulie 1930, p. 5, on-line la http://www.cooperativag.ro/ziua-cooperatiei-inaugurarea-institutul-tutunului-pentru-casa-monopolurilor/
  Arhivele Naționale, Fond M.L.P - Consiliul Tehnic Superior, Dosar 61 / 9142 - „Dosar conținând planurile blocului de locuințe pentru funcționarii Salinei Slănic”
  Revista Arhitectura, 1924, 1925, 1926, 1939 (1)
  http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/ultimelecomentarii/1