COMENTARIU CRITIC


Arhitectul Romeo Belea a fost de la începutul carierei angrenat într-o serie de lucrări de mare importanţă – Teatrul Naţional din Bucureşti, Ministerul Chimiei, Sala Palatului, hotelurile Intercontinental şi Novotel. Refacerea Teatrului Naţional, cea mai recentă realizare, a devenit un centru cultural unde, alături de sălile de spectacol, există spaţii expoziţionale dedicate artelor vizuale, cafenele şi spaţii deschise publicului. Arhitectul Romeo Belea a devenit, după absolvire, asistent al profesorului arh. Horia Maicu, a desfăşurat o îndelungată şi deosebit de apreciată activitate didactică în cadrul Institutului de Arhitectură din Bucureşti, iar din anul 1983 a devenit profesor de atelier, beneficiind de bogata sa experienţă generaţii de arhitecţi care ulterior s-au afirmat ca buni profesionişti. Datorită activităţii sale prodigioase, în 2010 arhitectul Romeo Belea devine membru corespondent al Academiei Române.
(Fişă realizată de Gabriela Petrescu, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Tulcea, 28 iulie 1932)
   
  Studii academice/de specialitate
  1958 - Absolvă Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”.
  1973 - Doctor în arhitectură cu teza Spaţiul teatrului de dramă contemporan.
  1976 - Obţine Bursa FORD pentru specializare în urbanism la Bruxelles.
  Stagii de pregătire documentară pentru teatre, hoteluri, sistematizări.
   
  Activitate didactică (discipoli şi influenţe exercitate)
  1963 - 1973 - Şef de atelier, asistent, şef de lucrări, conferenţiar la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” (IAIM), Bucureşti.
  din 1973 - Profesor universitar, coordonator de diplome şi de teze de doctorat la IAIM.
  1997 - 2001, 2009 - Prorector şi profesor al Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti.
   
  Activitate publică: afilieri, poziţii administrative, comisii
  1957 - 1958 - Arhitect la Direcţia de Studii şi Proiectări din Constanţa.
  1958 - 1973 - Arhitect şef de proiect la Institutul de proiectări „Proiect” din Bucureşti.
  1965 - 1989 - Membru al Comitetului de conducere al Fondului de Arhitectură.
  1980 - 1989 - Preşedinte al Fondului de Arhitectură din Uniunea Arhitecţilor din România.
  1994 - 2002 - Asociat al Biroului de Arhitectură „Bel Studio” SRL.
  din 2010 - Membru corespondent al Academiei Române.
  2012 - Membru al Consiliului de Administraţie al Biroului de arhitectură Roinvest SA.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE ȘI NEREALIZATE
   
  Proiecte realizate
  1958 - Sala Sporturilor Constanţa - Proiect I.J.P. Constanţa;
  1958 - Pavilionul Expoziţional Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1959-1960 - Sala Palatului R.P.R., 3000 locuri auditorium, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1961 - Cantină cu autoservire de 3000 locuri, cămine studenţeşti Regie, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1961 - Cămine studenţeşti Grozăveşti, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1961 - Cantină cu autoservire de 300 locuri Gozăveşti, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1962 - Sistematizarea Bulevardului Dimitrov, locuinţe şi magazine, Bucureşti (Propunere  I.P. Bucureşti);
  1967 - Hotel Intercontinental, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1967 - 1973 - Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, cinci săli de spectacol (Sala Mare, capacitate 950 locuri, Arena Convertibilă, capacitate 550/500/590 locuri, Sala Atelier, transformabilă, capacitate 300 locuri, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1968 - Ministerul Chimiei, Bucureşti (Proiect - I.P.I.C. CHIM);
  1969 - Institutul de Cercetări pentru Chimie Organică Bucureşti (Proiect I.P.I.C. CHIM);
  1972 - Magazin de lux. Piaţa Nicolae Bălcescu, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1972 - Cantina-Restaurant „Electroaparataj”, capacitate 2400 locuri (Proiect I.P. Bucureşti);
  1984 - Mănăstirea Râmeţ, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti (Proiect);
  1992 - Hotel Continental, Constanţa (Proiect ROINVEST);
  1992-1993 - Lanţul de hoteluri Continental, Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca şi Constanţa, proiecte de reamenajare şi extindere (Proiecte ROINVEST);
  1992-2005 - Biblioteca Academiei Române Bucureşti, proiect de extindere a clădirii (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1993 - Palatul „Căciulaţi”, jud. Ilfov, Academia Română (Proiect ROINVEST);
  1993 - Complex Multifuncţional Piaţa Revoluţiei, Piaţa Palatului Bucureşti, pasaje subterane, galerii comerciale, spaţii expoziţionale, multiplex, săli de spectacole-reuniuni, birouri, parcaje subterane (Proiect  ROINVEST);
  1993 - Imobil Birouri „OPI”, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1993 - Sala Festivalului „George Enescu”, sală de concerte de 2500 locuri, compartimentabilă în 2 săli de 1000, respectiv, 1500 locuri, sală de concerte de 400 locuri, expoziţii temporare, baruri şi restaurante (Proiect ROINVEST);
  1993 - Sediu bancă şi birouri „SIBCO”, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1993 - Sediul Academiei de Artă, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1993 - Imobil birouri „Danex Plus”, Piaţa Victoriei, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1993  - Hotel „Delta” 4 stele, str. Vasile Conta, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1994 - Sediu bancă şi birouri, Piaţa Buzeşti, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1994 - Sediu bancă şi birouri, Piaţa Presei Libere, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1994 - Imobil birouri şi apartamente, Șos. Nordului, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1994 - Imobil apartamente şi comerţ, str. Dr. Staicovici, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1994 - Imobil apartamente, Bd. Aviatorilor nr. 86, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1994 - Sală de Concerte pentru festivalul „George Enescu”, sală de 2500 locuri, două săli a câte 400 locuri, restaurante, expoziţii, comerţ (Proiect ROINVEST);
  1994 - Teatrul „Masca”, str. Lujerului, Bucureşti, transformare, adaptare cinematograf existent (Proiect ROINVEST);
  1994 - Hotel „Savion” 4 stele, Piaţa Aviatorilor, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1994 - Hotelul Parlamentului Bucureşti (Studiu Preliminar ROINVEST);
  1995 - Hotel 5 stele, 500 camere, str. Mavrogheni, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1995 - Studiu Urbanistic, Piaţa Revoluţiei Bucureşti (Proiect I.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  1995 - Complex Multifuncţional, Piaţa Revoluţiei, Piaţa Victoriei Bucureşti - pasaje subterane, galerii comerciale, spaţii expoziţionale, multiplex, săli de spectacole-reuniuni, birouri, parcaje subterane (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1995 - Sediu bancă şi birouri „Ergotex”, str. Budişteanu, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1996 - Piaţa Charles de Gaulle, Bucureşti (Proiect P.U.Z.-  I.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  1996 - Remodelare Piaţa Charles de Gaulle, galerii comerciale, cinematograf multiplex, săli spectacole şi reuniuni şi pasaje subterane, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1996 - Hotel „Holiday Inn”, Aeroportul Otopeni (Proiect ROINVEST);
  1996 - Imobil Birouri şi Showroom, B-dul Magheru, Bucureşti (Proiect ROINVEST);
  1996 - Hotel şi Restaurant „Capşa” 4 stele, reamenajare şi extindere (Proiect ROINVEST);
  1996 - Complex Comercial engros „Ruxandra Trading”, Bucureşti (Proiect P.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  1996, 2000, 2003 - Piaţa Victoriei, Bucureşti (Proiect pentru Studiu Urbanistic şi Ilustrare de Temă, BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Imobil Birouri „Iridex”, str. Frunzei, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Imobil Birouri, str. Pangratti, Calea Dorobanţilor, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Imobil Birouri, Calea Dorobanţilor, str. G. Mora, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Imobil apartamente, str. Gheţarilor, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Hotel Continental, capacitate 200 camere, 4 stele, Constanţa (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Complex Rezidenţial Băneasa, str. Mateloţilor, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Imobil birouri şi Centrul de afaceri „PASTIA”, Piaţa Victoriei, str. Paris, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Sediu bancă şi birouri „ROMEL”, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1997 - Noul Hotel „Triumf”, 5 stele, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - „Casa Academiei”, Calea 13 Septembrie, Proiect I.P. Carpaţi, Bucureşti;
  1998 - Sala Palatului, Bucureşti, extindere de la 3000 la 5000 locuri (Proiect I.P.Carpaţi);
  1998 - Centrul Cultural Naţional, B-dul Unirii, Bucureşti, OPERA NAŢIONALĂ, FILARMONICA, TEATRUL MUZICAL, şapte săli de spectacole, bibliotecă, expoziţii (Proiect I.P. Carpaţi);
  1998 - Complex multifuncţional „Ştrandul Tineretului”, Bucureşti (Proiect fazele: P.U.Z. - I.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Imobil birouri, Piaţa Charles de Gaulle, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Spaţii Publice Multifuncţionale, Piaţa Universităţii Bucureşti, restaurante, baruri, spaţii comerciale (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Imobil birouri, 20.000 mp, Piaţa Victoriei, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Imobil birouri, str. George Enescu, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Complexul Universitar „Spiru Haret”, spaţii de învăţământ superior, hotel 4 stele, 450 camere pentru visiting professors, hotel 2 stele, 500 camere pentru studenţi, Centru de Conferinţe şi Spital Clinic cu o capacitate de 400 paturi, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Complexul Universitar „Spiru Haret”, Bucureşti (Studiu Urbanistic BEL STUDIO s.r.l.);
  1998 - Hotelul „Holiday Inn”, Piaţa Charles de Gaulle, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Imobilul „Poarta”, Piaţa Presei Libere, birouri, comerţ, spaţii rezidenţiale, bănci,  agrement, parcaje, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, sector 1, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Centru de distracţii şi Centru internaţional de conferinţe, str. Menuetului-Minovici, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Hotel, capacitate de 400 camere, 5 stele, str. Menuetului-Minovici, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Imobil birouri „Alpha Bank”, Calea Dorobanţilor, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  1999 - Studiu urbanistic, Piaţa Sălii Palatului, Bucureşti (Proiect fazele: P.U.Z. - I.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  2000 - Complex Multifuncţional, Piaţa Victoriei Bucureşti, hotel, birouri, cinematograf multiplex, săli polifuncţionale, parcaje etc. (Proiect fazele: P.U.Z. - I.T. BEL STUDIO s.r.l.);
  2002 - Hotelul Novotel, 4 stele, sală de spectacole transformabilă, galerii comerciale, cazare şi alte servicii, Piaţa fostului Teatru Naţional, Calea Victoriei, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2002 - Turnuri multifuncţionale „Tata şi Fiul”, spaţii birouri, parcaje subterane, Piaţa Presei Libere, Bucureşti (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2003 - Parcul Academiei Române, studiu peisagistic, Bucureşti (BEL STUDIO s.r.l.);
  2003 - Piaţa Gării C.F.R., Constanţa (Studiu urbanistic BEL STUDIO s.r.l.);
  2004 - Teatrul Municipal, Tulcea (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2004 - Clubul Diplomaţilor, centru multifuncţional pentru congrese, conferinţe, expoziţii, Bucureşti (Avant-proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2004 - Piaţa Universităţii, Bucureşti (Studiu urbanistic BEL STUDIO s.r.l.);
  2005 - Teatrul Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale”, revitalizarea funcţională a spaţiilor publice (Proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2005 - Teatrul Naţional de Operetă Bucureşti, remodelarea şi extinderea Sălii Omnia (Studiu de Fezabilitate BEL STUDIO s.r.l.);
  2005 - Teatrul Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale”, studiu pentru refuncţionalizarea transformabilităţii Sălii „Studio” (Avant-proiect BEL STUDIO s.r.l.);
  2005 - Teatrul Naţional de Operetă Bucureşti, Sala „Omnia” (Studiu urbanistic al zonei  BEL STUDIO s.r.l.);
  2006 - Centru de Loisir Cultural, Parcul Bazilescu, realizare săli de spectacole, cinematografe, zone instructiv-distractive, Bucureşti (Avant-proiect, schiţe, BEL STUDIO s.r.l.);
  2007-2008 - Centrul Cultural „Sala Palatului”, proiect de refuncţionalizare, extindere funcţiuni, sală concerte cu o capacitate de 4000 locuri compartimentabilă, săli audiţii muzică, expoziţii, librărie, cafenea, baruri, restaurant, comerţ specific etc. (Proiect fazele: Studiu de Fezabilitate 2007, Elemente de Proiect Tehnic 2008, BEL STUDIO s.r.l.);
  2008 - Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (Proiect faza: Studiu de Fezabilitate 2008, BEL STUDIO s.r.l.);
  2008 - Teatrul Naţional Bucureşti „Ion Luca Caragiale”, proiect de refuncţionalizare, remodelare, realizarea a patru noi săli de spectacole (Proiect fazele: Studiu de Fezabilitate 2008, P.A.C. BEL STUDIO s.r.l.);
   
  Propuneri
  1987 - Hotel „Hilton”, Bucureşti (I.P. Carpaţi);
  1987 - Centrul Cultural Naţional, Bucureşti (I.P. Carpaţi);
  1987 - Centru de congrese şi conferinţe, Bucureşti (Proiect I.P.Bucureşti);
  1985- Sală de conferinţe, capacitate de 1200 locuri, Bucureşti (I.P. Carpaţi);
  1985 - Sală de conferinţe, 600 locuri, Bucureşti (I.P. Carpaţi);
  1985 - Sistematizarea Pieţei Unirii, Bucureşti (Propunere I.P. Bucureşti);
  1984 - Hotel Internaţional Piaţa Unirii, Bucureşti (Proiect I.P. Bucureşti);
  1980- Imobil cu apartamente de lux şi spaţii comerciale adiacente şi parcaje subterane Beirut, Liban (autor Avant-Project);
  1980- Hotelul „Ouzoud Waterfall”, Maroc (autor Avant-Project);
  1980 - Arenă Multifuncţională, capacitate de 6000 locuri, Tripoli, Libia (autor Avant-Project);
  1980 - Piscină Olimpică, capacitate de 2000 locuri, Tripoli, Libia (autor Avant-Project);
  1980 - Sala Sporturilor, capacitate de 2000 locuri, Tripoli, Libia (autor Avant-Project);
  1981 - Şcoli Tripoli (autor Avant-Project);
  1980 - Hotel cu Sală de Congrese şi Conferinţe Damasc, Siria (autor Avant-Project).
   
  Activitate publicistică/editorială
  BELEA, Romeo Ștefan, Desenul în arhitectură, construcţii şi urbanism, Bucureşti, 1962. 
  A publicat numeroase articole în reviste de arhitectură româneşti şi străine şi diverse conferinţe de specialitate.
   
   
  Concursuri. Premii şi distincţii
  1959 - Premiul I şi II pentru Sistematizarea Pieţii Unirii din Iaşi.
  1959 - Premiul II pentru „Centru Civic Ploieşti”.
  1959 - Premiul III pentru Sistematizarea Pieţii Unirii din Bucureşti.
  1960, 1970 - A fost decorat cu Medaliile Muncii clasele II şi, respectiv, III.
  1960 - Obţine premiul UAR pentru Sala Palatului, Bucureşti.
  1962 - Premiul UAR pentru Ansamblul de cantine şi cămine studenţeşti Grozăveşti, Bucureşti.
  1965 - Menţiune pentru Sistematizarea Pieţii Tineretului din Iaşi.
  1965 - Menţiune pentru Sistematizarea Pieţii Palatului Culturii din Iaşi.
  1965 - Premiul I pentru Sistematizarea intrării în Piteşti.
  1967 - Premiul III şi Menţiune pentru Sistematizarea Pieţii Unirii din Focşani.
  1967 - Premiul I pentru Sistematizarea unui cartier de locuinţe din Ploieşti.
  1975 - Proiect reţinut pentru „Complex turistic pentru tineret”, Costineşti.
  2001 - A primit „Distincţia Culturală” a Academiei Române.
  2002 - A fost distins cu Ordinul Serviciului Credincios în grad de Cavaler.
  2005 - A primit „Meritul Academic” al Academiei Române.
  2012 - Obţine medalia „Opera Omnia” la Bienala de Arhitectură, Bucureşti.
  2015 - Premiul Preşedintelui UNITER „Ion Caramitru”, în cadrul galei UNITER.
    
  Participări la concursuri internaţionale
  1969 - Sediile ONU-ONUDI-AIEA, Viena, Austria;
  1970 - Sistematizarea Zonei Centrale a Oraşului Karlsruhe, Germania;
  1971 - Concurs-ofertă ARCOM pentru Teatrul Municipal şi Conservatorul Casablanca, Maroc;
  1973 - Opera Naţională din Sofia, Bulgaria;
  1980 - Concurs-ofertă ARCOM pentru Centrul de Congrese Damasc, Siria.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare
  BÎRSAN,  Andrei, TEODORESCU, Sidonia, NICULAE, Raluca, ŢELEA, Vasile, Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele A-C - ediţie online (https://issuu.com/dictionaruar), Bucureşti, 2014, ISBN: 978-973-0-18270-5.
  CV. Romeo BELEA

  Surse secundare
  Revista Arhitectura, 1960-1989.
  www.acad.ro/data/files/romeobelea-cv.doc