COMENTARIU CRITIC


Cu o susţinută activitate în domeniile didactic, de cercetare şi de proiectare, Angela Filipeanu se remarcă printr-o atitudine profesională de excepţie. A reuşit să îmbine cele trei aspecte ale vieţii sale profesionale într-un mod echilibrat, având în permanenţă în centrul atenţiei sfera didactică. Se numără cu succes printre primii profesionişti care au susţinut şi promovat necesitatea dezvoltării disciplinei Peisagisticii în învăţământul românesc de Arhitectură şi Urbanism. Drumul carierei sale a avut mereu ca principală preocupare dorinţa de a evolua, urmărind constant procesul de formare didactică şi afirmarea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi peisagisticii.
(Fişă realizată de Gabriela Petrescu, 2017)
 


BIOGRAFIE

(Gura Ocniţei, 1933)
 
Studii academice/de specialitate
1958 - Absolvă Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” (IAIM), Bucureşti.
1981 - Obţine titlul de Doctor, specialitatea Arhitectură, Urbanism, Peisagistică, cu teza Implicarea Calităţii în organizarea Spaţiilor Verzi în procesul de Integrare Urbană.
 
Activitate didactică (discipoli şi influenţe exercitate)
1990-2003 - Membră a Senatului IAIM.
1994-2000 - Şef Catedră Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
1999-2011 - Conducător teze de doctorat, domenii: Urbanism, Amenajarea teritoriului, Peisagistică.
din 2001 - Coordonator de studii, Facultatea de Urbanism, Secţia Peisagistică.
2003-2011 - Coordonează 12 teze de doctorate, dintre care 7 cu subiecte din domeniul Peisagistică.
2010-2011 - Profesor consultant şi asociat (UAUIM), coordonator Secţia Peisagistică,
conducător de teze de doctorat, diplome; susţine cursuri de profil până în anul 2011.
Titular de curs: Peisagistică (1970-2011), Analiză morfo-tipologică urbană (1978-2011), Context şi formă urbană (Master Urb., 1999-2002), Sitologie (Mastere Urbanism, 2010).
 
Activitate publică: afilieri, poziţii administrative, comisii
1958-1968 - Arhitect proiectant (1/2 normă) în cadrul unor institute centrale de proiectare
(IPCT, ISART, ISCAS, Bucureşti).
1968-1974 - Arhitect specialist, şef proiect, autor al unor studii, cercetări şi proiecte întocmite în cadrul IAIM pentru institute centrale de cercetare şi proiectare (Bucureşti, Giurgiu, Vaslui, Bârlad etc.).
1974-1978 - Şef lucrări şi arhitect specialist (cooperant tehnic) la Universitatea din Constantine (Algeria) şi CURER (Centrul de Cercetare, proiectare şi executare al aceleiaşi universităţi).
1990-2003 - Arhitect specialist colaborator la URBAN PROIECT, PRODOMUS, CPU - CGMB, ROINVEST.
1990-2003 - Arhitect asociat la atelierul URBIS ’90 S.R.L.
2001 -  Expert CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior).
Membră a UAR, APUR şi RUR.
Membră a colectivului de Strategie Teritorială din cadrul Comisiei Tehnice U.A.T.
(Dispoziţia 124/1997 a Primarului General şi Dispoziţia 14/1995 - 95 din HG a CGMB)
Membră a Consiliului Tehnic  Superior, Comisia pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (Ordin MLPAT din 25/31.05.1998), CTUAT.
 


PROIECTE


PROIECTE REALIZATE ŞI NEREALIZATE
 
Proiecte realizate
Proiecte de arhitectură (perioada 1960-1989)
1958- Cantina şi punct  sanitar, Vultural, Comarnic, etapa II-a, şef proiect;   
1961- Bloc cu magazine la parter Oneşti, autor în colectiv ;
1962- Magazine în ansamblul central Oneşti, autor în colectiv ;
1965-1969 - Amenajări peisagistice, spaţii libere şi plantate în zone rezidenţiale şi în oraşele Galaţi, Hunedoara, Petroşani, Oneşti, Lupeni, Piteşti (şef proiect, co-autor), contract ISCAS, beneficiari CPJ-uri.
1970- Sediul Consiliului Popular Tg. Jiu, extindere, coautor ;
1971- Amenajări ambientale (spaţii verzi) pentru staţiunea Neptun (co-autor), contract IP Carpaţi.
1974-  Sistematizarea comunelor Ain-Babouche, Mekiana, Ain M’Lila, autor, Universitatea sin Constantine, Algeria; Sistematizarea teritorială a zonei a 5 comune din wilayatul Oum-el-Bouaghi, Universitatea din Constantine, Algeria
1977- Amenajarea teritorială a zonei Djebel – Ouach – autor pentru « problema aşezărilor » Universitatea din Constantine, Algeria ;
1976-1977- Proiect pentru locuinţe şi dotări sat F’Kirina : Consiliul Popular (A.P.C.), baie (hammam), şcoala medie şi locuinţa învăţătorului (CEM), piaţa cu magazine (Souk) – autor şi coautor, Universitatea din Constantine, Algeria ;
1978- Propunere pentru o metodă de realizare a lotizărilor pentru Chelghoum – Laid (proposition pour une methode de realisation des lotissements – application sur Chelgoun – Laid, studiu ştiinţific şi expunere la secţia de arhitectură de la Universitatea din Constantine, Algeria ;
1979- Studiul parametrilor de proiectare a pieţelor localităţilor urbane  din România – autor în colectiv ;
1980- Zona de agrement, sport şi dotări „Prodana”, Municipiul Bârlad (autor), contract IAIM, CPJ Vaslui;
1980 - Parc Municipiul Vaslui (autor), contract IAIM, CPJ Vaslui;
1985- Detaliu şi amenajare privind baza de agrement Băneasa (şef proiect), contract IAIM;
1987- Amenajare peisagistică staţiunea Durău, contract IAIM.
 
Proiecte urbanistice şi de specialitate (principalele studii, perioada 1989-2003)
1990-2000 - Studiu privind Ansambluri rezidenţiale, experienţa românească în context european. Propuneri pentru etapa 1990-2000 (şef proiect), contract IAIM.
1991 - Studiu privind problematica specifică oraşelor - porturi (porto - franco), cazul „Portul liber Giurgiu” (şef proiect), contract URBAN.
1991 - Studiu de restaurare şi revitalizare front clădiri vechi la Cernavodă (şef proiect), contract URBIS, COMPROIECT.
1992 - Studiu de delimitare şi protejare a zonelor cuprinzând monumente istorice cu valoare internaţională (cazul „Voroneţ”, şef proiect), contract URBAN PROIECT.
1992 - Relaţii periurbane ale oraşelor mari, cazul „Ploieşti, Braşov, Timişoara” (şef proiect), contract MLPAT.
1991 - 1993 - PUZ-uri privind Şoseaua Kiseleff, B-dul 1 Mai; Zona Mioriţa, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; zona Academia Română şi Academia de Arte, zona Piaţa Aviatorilor (autor), contract URBIS ’90-ROINVEST.
1995 - „Ecosistemul verde al oraşelor”, contract PRODOMUS.
1995 - Spaţii verzi şi reţele periurbane, studiu de fundamentare a PUG Municipiul Iaşi (autor), contract CPM Iaşi.
1996 - Sistemul spaţiilor verzi urbane în Municipiul Giurgiu, fundamentare PUG Giurgiu (autor), contract CPM Giurgiu.
1996 - Studiu de amenajare peisagistică a zonei riverane a Dunării în municipiul Giurgiu (coautor), contract CPM Giurgiu.
1994-1997 - Direcţii, sensuri şi intensitate de dezvoltare ale Bucureştiului, studiu CLMB - CPU (autor).
1996 - Determinarea cadrului conceptual al zonelor cu şi fără servituţi în teritoriul urbanizat şi de influenţă al Municipiului Bucureşti (şef proiect), contract CPUMB.
1997 - Amenajare peisagistică a DN2 Afumaţi - Urziceni (şef proiect), contract MT (DGRB).
2001 - PUZ privind zona aferentă râului Dâmboviţa pe teritoriul Municipiului Bucureşti (şef proiect), contract CGMB – CPU.
2002- Studiul de potenţial peisagistic al zonei aferente Dâmboviţei (fundamentare PUZ - Dâmboviţa), autor;
2004 - Studiu P.U.Z., Parc Herăstrău, şef proiect complex (contract CPU - CGMB).
2004 - Studiu P.U.Z., Parc Tineretului, şef proiect complex  (contract CPU - CGMB).
 
Concursuri. Premii şi distincţii
1982 - Premiul Uniunii Arhitecţilor (UA) pentru cercetare: Cercetător principal în cercetarea mutidisciplinară privind „Soluţii pentru economisirea resurselor energetice convenţionale la nivelul amplasării şi grupării clădirilor de locuit”.
1984 - Premiul UA pentru sistematizare, autor colectiv pentru „Ansamblul rezidenţial şi dotări social-culturale cornişa Giurgiu”.
1998 - Diplomă şi Medalie pentru lucrarea IAIM „Zone construite protejate” (coordonator principal), lucrare nominalizată de juriul Bienalei de Arhitectură 1998, Secţiunea Urbanism.
2002 - Ordinul Naţional  „Steaua României” în grad de CAVALER, acordat de Preşedintele României (1 Noiembrie 2002).
2008 - Diploma şi premiul Registrului Urbaniştilor din România pentru lucrarea „Planuri urbanistice zonale - amenajarea peisagistică a parcurilor Bucureştiului” (octombrie 2008).
2012 - Distincţia privind „Recunoaşterea excelenţei în învăţământul de Arhitectură”, cu ocazia Aniversării a 120 de ani de existenţă a Şcolii de Arhitectură Româneşti.
 


BIBLIOGRAFIE


Surse primare
TEODORESCU, Sidonia, NICULAE, Raluca, PETRESCU, Gabriela, ŢELEA, Vasile, BÎRSAN, Andrei,  Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele D-H – ediţie online, pdf, 2014, proiect beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România (2014), din Fondul Timbrul Arhitecţilor; Bucureşti, 2014 (https://issuu.com/dictionaruar), ISBN: 978-973
CV- arh. Angela FILIPEANU
Surse secundare
Revista Arhitectura, 1960-2016.