COMENTARIU CRITIC


BIOGRAFIE

(București, 1941)

Studii academice/de specialitate
1959-1965 - Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti;
1978 - Doctorat în Teoria Arhitecturii, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti;
1984-1985 - Curs de Informatică, Control Data Institute, München, Germania.

Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
1965-1974 - Redactor la Ziarul Scânteia;
1965-1983 - Membru în Uniunea Ziariştilor;
1966-1983 - Membru în Uniunea Arhitecţilor din România;
1974-1982 - Publicist-comentator la Revista Contemporanul;
din 1978 - Membru în Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj;
1978-1982 - Membru în colegiul de redacţie al Revistei Arhitectura;
1982-1983 - Analist de sisteme la Institutul judeţean de proiectare Arad, Arad;
1985-1999 - Programator și analist de sisteme la Firma GIB-München, Germania;
din 1990 - Membru în Societatea Culturală Româno-Germană „Apoziţia”, München, Germania;
din 1998 - Membru în Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Germania;
1999-2006 - Şeful compartimentului software la Firma GIB-München, Germania;
2002-2004 - Membru în Liga Asociaţiilor Româno - Germane din Germania;
2005-2008 - Preşedinte executiv, Societatea Culturală Româno-Germană „Apoziţia”, München, Germania;
2006-2010 - Director editor al Revistei Apoziţia, München;
din 2006 - Membru în Uniunea Ziariştilor Profesionişti.
 


PROIECTE

Activitate publicistică/editorială
Săsărman, Gheorghe, Funcțiune, spațiu, arhitectură, Editura Meridiane, București, 1979.
Săsărman, Gheorghe, Funcțiune, spațiu, arhitectură, procesul istoric și logic de definire a arhitecturii, IAIM - Institutul de Arhitectura „Ion Mincu”, București, 1978.
Săsărman, Gheorghe; Lăzărescu, Nora; Voiculescu, Sanda, Istoria arhitecturii. Manual pentru școli de specializare postliceală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971.
Săsărman, Gheorghe, Arhitectura: manual pentru licee industriale cu profil de construcții clasa a XII-a, meseria desenator tehnic în construcții, arhitectură și sistematizare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978. 
Săsărman, Gheorghe; Lascu, Nicolae, Gândirea estetică în arhitectura românească: a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, Editura Meridiane, București, 1983.
Săsărman, Gheorghe,  Între oglinzi paralele, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2009.
Săsărman, Gheorghe, Cunoaștere și credință. Lecturi paralele, Editura Nemira, București, 2014.
Săsărman, Gheorghe, Oracolul, Editura Tineretului, București, 1969.
Săsărman, Gheorghe, Cuadratura cercului, Editura Dacia, Cluj, 1975.
Săsărman, Gheorghe, Himera, Editura Albatros, București, 1979.
Săsărman, Gheorghe, 2000, Editura Eminescu, București, 1982.
Săsărman, Gheorghe, Cupa de cucută, Editura Sedona, Timișoara, 1994.
Săsărman, Gheorghe, Sud contra Nord, Editura Dacia, Cluj, 2001.
Săsărman, Gheorghe, Cupa cu cucută, Editura Dacia, Cluj, 2002.
Săsărman, Gheorghe, Vedenii, Editura Ideea Europeană, București,  2007.
Săsărman, Gheorghe, Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton Retegan și ale dosarului său, Editura Nemira, București, 2011.
Săsărman, Gheorghe, Varianta balcanică îmbunătățită, Editura Nemira, București, 2014.
Săsărman, Gheorghe, Adevărata cronică a morții lui Yeșua Ha-Nozri, Editura Polirom, Iași,  2016.
 
Concursuri. Premii și distincții
1962 - Premiul Internaţional obținut la Concursul de povestiri din 7 țări est-europene;
1979 - Premiul Uniunii Arhitecţilor, pentru eseul Funcţiune, spaţiu, arhitectură;
1980 - Premiul Europa, obținut la Convenţia Europeană EUROCON V, Stresa, Italia;
1982 - Premiul Revistei Ştiinţă şi Tehnică;
2012 - Premiul „Ion Hobana”, Opera Omnia, acordat de Uniunea Scriitorilor, Filiala București și Societatea Română de Science-Fiction și Fantasy;
2017 - Premiul „Liviu Rebreanu”.
 


BIBLIOGRAFIE

MAHU, Adrian, Arhitectii și exilul, Magic Print, Onești,  2011.

Webgrafie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_S%C4%83s%C4%83rman
http://www.gheorghe-sasarman.eu/index.htm