COMENTARIU CRITIC

Urmează liceul „Gheorghe Șincai” la Baia Mare, după care este admis la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Ca tânăr stagiar vine la Iași împreună cu soția Cecilia, tot arhitectă, care îi va fi cea mai apropiată colaboratoare în îndelungata și bogata activitate profesională. La Institutul de proiectare din Iași va lucra până la pensie și va urca pe scara ierarhică ca șef secție. Proiectează o gamă foarte variată de programe, continuă și acum având pe planșetă multe proiecte în derulare. În Institutul de proiectare coordonează proiecte de tipizare, de structură, cadre lamelare, ansambluri de locuințe mari – urbanism și arhitectură, social-culturale, locuințe colective-unicat și studii urbanistice. În urbanism a dat soluții de siluetă urbană, dar în special s-a implicat în rezolvarea tramei stradale și a nodurilor de circulație. În ani ’80 reușește să aducă în institut – lucru rar la vremea respectivă – comenzi ale persoanelor particulare pentru locuințe colective și case individuale. Arhitectura sa este una foarte dinamică și a rezistat trecerii timpului în care a mixat atât tradiția, cât și un modernism echilibrat. Dupa anii ’90 se dedică preponderent arhitecturii ecleziastice căreia îi găsește o formă de exprimare personală. Este de asemenea un bun dascăl în învățământul postliceal, un membru activ în uniunile de breaslă și prezent în presa de specialitate cu articole critice. Participă și câștigă numeroase concursuri de arhitectură și urbanism.

(Fișă realizată de Dragoș Ciolacu, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Făurești, Maramureș, 1937)

  Studii academice/de specialitate
  1956-1962 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti.

  Activitate publică
  1962-1992 - Arhitect în cadrul Institutului de proiectări din Iași;
  1992-prezent - Pensionar – administrator al biroului individual de proiectare.
   


  PROIECTE

  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE

  Proiecte de arhitectură
  1965 - Hotel Vaslui;
  1968 - Magazin Universal, Vaslui;
  1968 - Centre comerciale, Podul de Piatră, Super Copou;
  1970 - Secțiuni locuințe colective tipizate;
  1970 - Locuințe colective cu structură cadre lamelare;
  1975 - Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași;
  ? - Locuințe colective: Podul Roș, Buleverdul Socola; Cartier Alexandru cel Bun; Centru Cartier Tătărași;
  1980 - Blocuri de locuință proprietate personală;
  1980 - Biserici, comenzi private la Butea, Șcheia, Mircești, Fărcășeni (Jud. Iași), Sf. Maria (București);
  1985 - Case individuale;
  1990-1995 - Catedrala Catolică din Iași;
  2000 - Biserica Sf. Tereza, Iași;
  2000 - Casa Copiilor, Iași;
  2002 - Xaverianum, Casa Iezuită, Iași; 
  2005 - Mânăstirea  „La Salle”, Iași;
  2006 - Liceul Catolic „Don Orione”, Iași.

  Proiecte de urbanism
  1970 - Cartier Alexandru cel Bun, Iași;
  1970 - Piața Podul Roș și Bulevardul Socola, Iași;
  ● Studii de siluetă urbană, Nicolina-Cug, Păcurari Vest, Cornișa, Centrul Vechi;
  ● PUG Iași – Organizare tramă stradală.

  Proiecte de restaurare
  ● Biserica Catolică din Rădăuți;
  ● Biserica Catolică de la Putna;
  ● Casa Tafrali, Iași;
  ● Episcopia Catolică, Iași.

  Concursuri. Premii și distincții
  ● Premiul I pentru proiectul „Ansamblul Pieței Podul Roș”, Iași.
  ● Premiul III pentru proiectul „Piața Tineretului”, Iași.
  ● Mențiune pentru proiectul „Piața Palatului Culturii” din Iași.
  ● Premiul I pentru proiectul „Catedrala Catolică” din Cluj.
  ● Premiul I pentru proiectul „Catedrala Catolică” din Baia Mare. 
   


  BIBLIOGRAFIE

  Arhiva arhitectului Gheorghe Hereș