COMENTARIU CRITIC


Construcția Casei Republicii, în prezent Palatul Parlamentului, prima clădire ca mărime din Europa și a doua din lume, este legată de numele arhitectei Anca Petrescu. Cu ambiție și tenacitate, la vârsta de 29 de ani reușește să câștige concursul pentru Casa Poporului (așa s-a numit inițial). Dacă privim prima machetă realizată pentru prezentarea din anul 1978, ne dăm seama că la realizarea clădirii s-au făcut atât de multe modificări, încât n-o mai recunoaștem. Pornind de la o volumetrie modernă, cu deschidere către bulevardul „Victoria Socialismului”, fără împrejmuire, s-a ajuns la „palatul” existent împrejmuit cu un gard „penibil”. Autorul a suportat timp de 11 de ani toate modificările pe care familia conducătoare le făcea „dând cu bățul” sau cerând „machete aberante” executate la scara 1/1 pentru coloane, capiteluri, travee de fațadă etc. Anca Petrescu a lucrat la proiectul acestei clădiri cu mulți tineri arhitecți entuziaști și dornici de afirmare, majoritatea stagiari, dar și cu mulți profesioniști din institutele de proiectare din București, care au coordonat mari colective de arhitecți.
(Fișă realizată de Mariana Croitoru, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Sighişoara, 20 martie 1949 – Bucureşti, 30 Octombrie 2013)
   
  Studii academice/de specialitate
  1967-1973 - Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti. Lucrarea de diplomă a avut ca subiect o megastructură cu funcțiune culturală pe Dealul Arsenalului, ȋndrumător de diplomă: prof. arh. Octav Doicescu.
   
  Activitate publică: afilieri, poziţii administrative, comisii
  1974-1977 - Activitate de proiectare ȋn cadrul Centralei de Construcții Montaj, Bucureşti.
  1991 - Ȋnființează firma de proiectare S.C. Anca House S.R.L.
  după 1991:
  - Consilier al Preşedintelui Club Med pentru construcții turistice.
  - Chalet la Megève, Franța.
  - A fost membră a Ordinului Arhitecților Francezi.
  1991 -  Expoziții la Bruxelles şi Paris cu proiectul Casei Republicii.            
  1997 - Participă la Berlin, la invitația Senatului german, la ciclul de conferințe privind remodelarea centrului Berlinului. Prezintă Palatul Parlamentului din Bucureşti.
   
  Activitate politică
  2004-2008 - Deputat ȋn Parlamentul României.
  Funcții şi activități indeplinite ȋn calitate de deputat:
  - Vicepreşedinte al Comisiei de Politică Externă.
  - Preşedintele Grupului de prietenie româno-japonez din Parlamentului României.
  - Membru ȋn Grupul de prietenie româno-francez din Parlamentul României.
  - Membru ȋn Grupul de prietenie româno-marocan din Parlamentul României.
  - Participă la şedințele lunare ale Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) cu sediul la Paris. Luări de cuvânt ȋn calitate de vicepreşedinte al Comisiei de Politică Externă.
  - Candidat la Primăria Sectorului 1 ȋn 2008.
  - Inițiative legislative şi luări de cuvânt ȋn şedințele Parlamentului României.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE ŞI NEREALIZATE

  Proiecte realizate
  1977-1978 - Participă cu colectiv propriu la concursul național instituit de Nicolae Ceauşescu pentru realizarea noului Centru Civic al Bucureştiului ȋn zona Dealul Arsenalului – Piața Unirii – Vitan. Participanți inițiali – 14 colective. În final rămân 2 colective: Anca Petrescu şi Cezar Lăzărescu. Zonele reprezentative sunt aprobate din macheta colectivului Anca Petrescu.
  1979 - Realizează un prim proiect pentru Casa Republicii la concurență cu Institututul de Proiectări Carpați.
  1980 - Ȋntocmeşte proiectul pentru un Centru Cultural pe amplasamentul propus de ea ȋn macheta de sistematizare aprobată ȋn 1978, fiind detaşată la Institutul Proiect Bucureşti. Lucrarea nu s-a executat. Mai târziu, pe acest loc s-a ridicat Biblioteca Națională.
  1980 - Execută ȋn regie proprie un proiect de amploare pentru sistematizarea zonei din centrul oraşului Sighişoara distruse de inundațiile din 1970 şi 1975. Proiectul a fost prezentat prin planuri şi o machetă sc. 1/200 şi a fost expus public ȋntâi la Primăria Tg. Mureş, apoi la Bucureşti, la concurență cu varianta IPJ Mureş. Proiectul nu s-a finalizat ȋntrucât chiar atunci s-au sistat investițiile Județene pentru o perioadă destul de lungă. Ulterior IPJ Mureş a primit comanda de reluare a proiectului, preluând părți din lucrarea prezentată de Anca Petrescu.
  1981 - Ȋn urma concursului instituit de Nicolae Ceauşescu pentru idei de proiecte pentru Casa Republicii, execută ȋn regie proprie două variante, prezentate ȋn machete sc. 1/200, care sunt expuse alături de proiectele altor 8 arhitecți.
  1981-1982 - Urmează mai multe etape ale concursului, celelalte 8 colective se comasează sub conducerea lui Cezar Lăzărescu, iar ȋn final, este declarată câştigătoare varianta Ancăi Petrescu.
  1983 - Prin decret prezidențial, Anca Petrescu este numită şef de proiect al Casei Republicii. Edificiul urma să adăpostească sediile Comitetului Central, Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri.
  1983-1989 - Conduce şi coordonează proiectarea Casei Republicii (o scurtă perioadă de câteva luni s-a numit „Casa Poporului”, denumire repede abandonată). Conduce şi coordonează ȋn calitate de şef de proiect proiectele de amenajare a platformelor exterioare ale Casei Republicii.
  1988 - Realizează proiectul fântânilor din axul B-dului Unirii şi din Piața Unirii.
  1991 - Ȋn baza unei Hotărâri de Guvern, se reiau lucrările la Casa Republicii, care ȋşi schimbă destinația şi primeşte numele de Palatul Parlamentului, adăpostind sediile Camerei Deputaților, Senatului României, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ etc.
   
  după 1991 (în țară):
  - Sediul CEC din Râmnicu Vâlcea.
  - Sediul CEC din Sighişoara (clădire abandonată).
  - Sediul CEC din Târgu Ocna.
  - Proiecte locuințe individuale.
  - Proiect de arhitectură de interior pentru sediul Casei de avocatură Prof. Iorgovan & Asociații, actualmente Mihălcescu & Asociații.
  - Bloc de locuințe str. Ion Cantacuzino nr. 12.
  - Hotel Calea Şerban Vodă.
  - Sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.
  - Hotel Crystal Palace str. Cpt. Al. Șerbănescu 18-20 Bucureşti.           
  1992-2000 - Anca Petrescu reia conducerea proiectului ȋn calitate de autor şi şef proiect complex, pentru transformarea construcției conform noilor destinații (ȋn 1990 construcția era finalizată ȋn proporție de cca. 70%).
  1992-1994 - Reproiectarea sălii de şedințe ȋn plen a Camerei Deputaților.
  1994-2000 - Proiectarea sălilor nefinalizate de protocol la parter şi etajul 1.
  2000 - Arh. Anca Petrescu transferă dreptul patrimonial de autor societății S.C. Anca House S.R.L.
  2000-2013 - Ca manager de proiect, prin S.C. Anca House S.R.L., execută următoarele proiecte pentru Palatul Parlamentului:
  - Sala de şedințe ȋn plen a Senatului României;
  - Săli de şedințe şi protocol ale Senatului României;
  - Amenajarea corpului de clădire E3 pentru funcțiunea de birouri, săli de şedințe pentru Senat;
  - Amenajarea Centrului Internațional de Conferințe;
  - Sala de şedințe a Curții Constituționale;
  - Biblioteca Curții Constituționale;
  - Centrul Internațional SELEC la etajele 9 şi 10;
  - Galeria Corp E3;
  - Galeria Corp E4;
  - Amenajare spații de birouri, arhivă, Corpuri C1 şi C6;
  - Salon multifuncțional Corp C3;
  - Amenajare peisagistică platforma Est;
  - Amenajare peisagistică platforma Vest;
  - Centrala de frig;
  - Automatizare Centrala de ventilație.
  după 1991 (în afara țării):
  - Autor de proiecte pentru ansamblurile turistice ale Club Med, cuprinzând hoteluri, restaurante, zone de agrement ȋn Bahamas – Columbus şi Florida – Sandpiper, ȋn colaborare cu designerul Gisela Trigano din Paris; urmărire de şantier.
  - Vilă la Rabat pentru ambasadorul Marocului.
  - Proiecte de arhitectură de interior pentru remodelarea de apartamente de ȋnalt standard ȋn Paris – 4 adrese.
   
  Concursuri. Premii şi distincţii
  2000 - Brevet de proprietate intelectuală pentru proiectul Palatul Parlamentului, O.S.I.M. Bucureşti.
  2008 - Brevet internațional de proprietate intelectuală pentru proiectul Palatul Parlamentului.
   
  Activitate publicistică/editorială
  1990-2013 - Articole şi interviuri publicate ȋn reviste internaționale și 6 filme documentare.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare
  Arhiva arh. George Mărculeț.