COMENTARIU CRITIC

Arhitectul Valentin Voiţehovski s-a născut la Minsk într-o familie de funcţionari. Aceasta se mută la Soroca în gubernia Basarabia unde viitorul arhitect termină liceul. Activează ca profesor câţiva ani până este admis la Academia de Arhitectura din Bucureşti. Ca student este ucenicul lui Octav Doicescu de la care învaţă să compună în stil clasic. Întors în Chişinău se angajează  la Institutul de Proiectări unde parcurge toate etapele până la arhitect şef de proiecte. În paralel urmează şi o carieră didactică ca profesor universitar la catedra de arhitectură a Universităţii Tehnice din Moldova. Arhitectura lui este una puternic angajată în spiritul vremii dominat de neoclasicism ideologizant şi are un rol hotărâtor la reconstrucţia Chişinăului după război.

(Fișă realizată de Dragoș Ciolacu, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Minsk, 1909 – Chișinău)

  Studii academice/de specialitate
  1928-1933 – Academia de Arhitectură, Bucureşti.

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1935 – Se angajează la Institutul de Proiectări Chişinău.
  1960 – Maestru emerit în arte al RSS Moldoveneşti.
      


  PROIECTE

  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE

  Proiecte de arhitectură
  1935 - Şcoală în Soroca; 
  1951 - Cinematograf Patria, Chişinău;
  1952 - Sediul Ministerului Industriei Alimentare; 
  1954 - Muzeul Naţional;
  1962 - Filarmonica Naţională;
  1956-1962 - Spaţii învăţământ, Institutul de Medicină; 
  1956 - Pavilion, Moldexpo;
  1961 - Magazinul Universal Central.
   


  BIBLIOGRAFIE