COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (București, 24 decembrie 1914 - București, 30 august 2005)

  Studii academice/de specialitate
  1942 - Absolvent al Facultații de Arhitectură, obținând calificativul Magna cum laude;
  1943 - A obținut locul I pentru bursa de arhitectură la Școala Fontenay aux Roses, Paris, dar nu a putut pleca din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.

  Activitate didactică
  1945 - Asistent la Facultatea de Arhitectură, București;
  1952 - Conferențiar la Facultatea de Arhitectură, București;
  1959-1971 - Rector al Facultății de Arhitectură, București.

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1942-1944 - A lucrat ca arhitect diplomat, apoi ca șef al Serviciului Expoziții al (I.P.C.) Ministerului Propagandei și Informațiilor;
  1948-1950 - A lucrat la Institutul de Proiectări ale Construcțiilor;
  1959-1959 - Ministerul Comerțului Exterior, Camera de Comerț a R.S.R;
  până în 1985 - Vicepreședinte al Uniunii Arhitecților.
   


  PROIECTE

  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE

  Proiecte realizate

  1942-1944 - Vila Gaef, strada Roma, o proiectează împreună cu Nicolae Cucu;
  1942-1944 -  Vila Pronanoff, Aleea Popovici, București, o proiectează împreună cu Nicolae Cucu;
  1945-1948 - Aerogara Băneasa, pavilionul administrativ;
  1949 - Pavilionul H,  Kiseleff,  București;
  1950-1955 - Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii”;
  1952 - Ambasada României din Varșovia, în colaborare cu  V. Sebestyen, L. Staadecker;
  1959-1961 - Pavilionul central al Complexului expozițional EREN, actualul ROMEXPO;
  ? - Întreprinderea de confecții și tricotaje „Gh. Gheorghiu-Dej” (APACA);
  1972 - Prefectura din Drobeta Turnu-Severin, în colaborare cu C. Iurov.

  Concursuri. Premii și distincții
  1942 - Concursul pentru obținerea bursei la Școala Fontenay aux Roses, Paris.
  1969 - A primit titlul de Profesor Emerit.
  Premiul I, Concursul pentru Aerogara Băneasa, localul administrativ.
  Locuințe pentru salariații fostei fabrici Titan Nădrag Călan, faza I pentru Opera de Stat, Pavilion de expoziții București.
  Concurs Aerogara Otopeni, Ateliere locuințe destinate artiștilor plastici (1972).
   


  BIBLIOGRAFIE

  DOBRESCU, Aurelia, Dicționarul constructorilor români, C.D.C.A.S., București, 2000, pg 58.

  Webgrafie
  http://arhitectura-1906.ro/2015/03/ascanio-damian-1914-2005/
  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-09-01/in-memoriam-ascanio-damian.html