COMENTARIU CRITIC


Cunoscută pentru activitatea postbelică, în special pentru proiectarea ansamblurilor de locuințe muncitorești din București (Olteniței și Ana Davila) și pentru proiectele de restaurare la care a lucrat în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice.
(Fișă realizată de Andrei Răzvan Voinea, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  Activitate publică/profesională (afilieri, poziții administrative, comisii)  
  1947 - Membru al Comisiei Monumentelor Istorice, Serviciul Tehnic.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE/NEREALIZATE
   
  Proiecte de urbanism și peisagistică
  ? - Ansamblul de locuințe muncitorești din strada Ana Davila.
   
  Proiecte de arhitectură
  ? - Locuințele muncitorești de la intersecția Șoseaua Olteniței și Bd. Constantin Brâncoveanu.
  ? - Proiectul 666 - locuințe prin cooperare cu lot individual (în colab. cu Claudia Ioachim - șef de proiect - și arh. Eugen Cosmatu). Arhitecta a proiectat locuințele tip 666/ 1, cu trei camere.
  ? - Imobile de apartamente, Bd. Nicolae Titulescu, în colab. cu Teodora Rill.
   
  Proiecte de restaurare
  1953 - Amenajare Palat Mogoșoaia și anexe.
   


  BIBLIOGRAFIE


  CURINSCHI-VERONA, Gheorghe, Istoria Arhitecturii în România, p. 334.
  […], Locuințe cu cooperare prin lot individual, în: Revista Arhitectura,  R.P.R., 6/ 1957, p. 19/21.