COMENTARIU CRITIC


Iancu Atanasescu reprezintă o personalitate olteană de excepţie, un arhitect ce şi-a adus contribuţia la valorificarea celor mai frumoase construcţii locale. După studiile liceale, în anul 1915, a fost încorporat şi a participat la luptele din Primul Război Mondial, respectiv, cele de la Turtucaia, Arbagilar, Gheiveghe, Gara Linta etc. În timpul facultăţii a fost coleg şi bun prieten cu Henrieta Delavrancea. A fost colaborator apropiat al lui Nicolae Iorga. Între lucrările sale de proiectare şi restaurare se numără şi multe lăcaşuri de închinare, biserici sau mănăstiri. De asemenea, arhitectul este autorul unei lucrări originale ce analizează valoarea culelor din Oltenia.
(Fişă realizată de Gabriela Petrescu, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Călăraşi, 26 ianuarie 1894 - Craiova, 9 februarie 1980)
   
  Studii academice/de specialitate
  1918-1921 - Institutul Electrotehnic din Bucureşti.
  1920-1922 - Şcoala de Operatori Topometri din cadrul Ministerului Domeniilor.
  1926 - Absolvă Şcoala Superioară de Arhitectură.
  Se afirmă în domeniul restaurărilor de monumente istorice.
   
  Activitate profesională (afilieri, poziţii administrative, comisii)
  1927-1944 - A condus Serviciul Tehnic din cadrul Comisiei Monumentelor Istorice a Regionalei Oltenia.
  1931 - A elaborat o propunere de modificare a legii pentru protecţia monumentelor istorice, însoţind-o cu un album de peste 140 fotografii cu exemple de arhitectură populară.
  1948-1957 - A condus Serviciul Tehnic al Mitropoliei Olteniei.
  1952 - A fost arestat, apoi trimis la canalul Dunăre - Marea Neagră, unde a lucrat în serviciile de proiectare din coloniile Poarta Albă şi Midia. A fost eliberat în 1953.
  1957-1968 - A fost arhitect proiectant la Institutul de Proiectare Regională Craiova şi restaurator al monumentelor istorice şi de artă din ţinuturile Olteniei.
   


  PROIECTE

  PROIECTE REALIZATE ŞI NEREALIZATE
   
  Proiecte realizate
  Proiecte de arhitectură
  1928 - 1945-  Proiecte de restaurare a unor biserici de mănăstiri: Cozia, Cornet, Govora,  Dintr-un Lemn, Polovragi, Crasna, Manu, Iezer, Brâncoveni, Gura Motrului, Topolniţa, Hurezi, Arnota, Bistriţa, Mofleni,  Jitianu, Sadova ş.a.;
  1963-1964 - Proiecte de restaurare pentru Conacele Coţăveni şi Nicolau, pentru Cula Cernăteştilor, Cuţui, Glagoveanu şi cea de la Brabova ;
  Restaurarea a numeroase monumente istorice de arhitectură civilă craiovene;
  1933- Casa Băniei.
  1964 - Casa Glogoveanu (extindere);
  1964- proiect pentru restaurare conacul Otetelişanu
  Ca liber profesionist a proiectat:
  1930- Extinderea Palatului de Justiţie, opera arhitectului Ion N. Socolescu (azi Universitatea din Craiova;
  1933 - Policlinica „Dr. Nicolin”;
  1935 - Extinderea Corpului I de armată din Craiova;
  1948-1957- Aproximativ 60 de proiecte de biserici noi;
  1928-1945 - Peste 200 de locuinţe particulare;
  1928-1945 - Locuinţe în Craiova, Târgu Jiu şi Turnu Severin.
   
  Activitate ştiinţifică
  1931 - Studiu despre Biserica „Sfântul Dumitru” din Craiova (revista Ion Maiorescu);
  1932 - Mănăstirea Bucovăţ (revista Ion Maiorescu);
  1932 - Mănăstirea Polovragi (revista Ion Maiorescu);
  1954 - Mănăstirea Brâncoveni (revista Mitropolia Olteniei).
   
  Activitate publicistică şi editorială
  Culele din Oltenia, în colaborare cu Valeriu Grama, 1974.
  Lista monumentelor istorice din Craiova (aproximativ 130), 1931.
  A publicat mai multe articole şi studii de specialitate în revistele vremii: Mitropolia Olteniei (1954, 1957), Ramuri (1937, 1938, 1939), Ion Maiorescu (1931, 1932).
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare
  CONSTANTIN, Paul, Dicţionar universal al arhitecţilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
  MITRIC-CIUPE, Vlad, Arhitecţii români şi detenţia politică, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2013.
  BÎRSAN, Andrei, NICULAE, Raluca, PETRESCU, Gabriela, TEODORESCU, Sidonia, ȚELEA, Vasile, Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele A-C - ediţie on-line, proiect beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România (2012), din Fondul Timbrul Arhitecţilor; https://issuu.com/dictionaruar, ISBN: 978-973-0-18270-5.
   
  Surse secundare
  Revista Arhitectura, 1948 - 1980.
  Revista Mitropolia Olteniei.
   
  Webgrafie
  http://ziarullumina.ro/arhitectul-iancu-l-atanasescu-16904.html accesat în 15.10.2017