REFERINŢE


Arhivele Naționale ale României, Direcția Municipiului București.