REFERINŢE


Arhivele Naționale ale României.
Primăria Municipiului București.
Fișa U.A.R. (1953).