REFERINŢE


    „Născut la Iaşi şi stabilit ulterior la Bacău, unde a fost arhitect-şef al urbei şi apoi deputat, George Sterian se formează ca arhitect la Şcoala Naţională de Arte Frumoase din Paris, exact în aceeaşi perioadă în care îi urmează cursurile şi Ion Mincu, arhitectul creditat cu iniţierea stilului neoromânesc în anul 1886, odată cu construirea Casei Lahovari. 
    Arcurile trilobate de la ferestrele Casei Lahovari sau cele în acoladă de la Palatul Administrativ din Galaţi, finalizat în 1906, două mărci infailibile ale creaţilor lui Ion Mincu şi ale discipolilor săi (Grigore Cherchez, Toma T. Socolescu, Constantin Iotzu, Victor Ştefănescu, Paul Smărăndescu, Petre Antonescu etc.), sunt înlocuite de George Sterian la clădirea Cazinoului de la Slănic-Moldova cu arce bizantine în potcoavă, mult mai tipice pentru arhitectura vernaculară a satelor şi târgurilor din Moldova, unde influenţa greco-otomană a fost mai slabă. În sfârşit, acoperişul Cazinoului din Slănic-Moldova, supraînalţăt cu două turle în formă de bulb, de o clară influenţă slavă, ca şi acoperişul chioşcului din parc de altfel, reprezintă un element tipic pentru arhitectura bisericească.
(ENACHE, Bogadn C., Stilul arhitectural neoromânesc moldav al lui George Sterian,
http://www.lapunkt.ro/2013/06/27/stilul-arhitectural-neoromanesc-moldav-al-lui-george-sterian/).