REFERINŢE


    Toma T. Socolescu în lucrarea sa Fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă: 1800-1925, remarca faptul că „Toma Dobrescu a avut o mare activitate constructivă. Era un om masiv, greoi și un demn urmaș al tatălui său, meșterul Dobre, de la care moștenise afinitatea pentru meșteri, printre care se complăcea, fiind și președinte al societății acestora mai mult timp. Nu avea, însă, o înclinare intelectuală, iar pentru arhitectură nu avea decât o înțelegere vizuală a celor ce făcuse la școală și nimic mai mult.”