REFERINŢE


    „Totuşi, e sigur că o arhitectură nouă este pe cale de a se forma. Care va fi sau va trebui să fie noua arhitectură în viitor ar fi cam îndrăzneţ a răspunde. Totuşi, îmi permit a exprima modesta-mi părere că mergem spre internaţionalism. Acesta, însă, nu va putea aduce, în niciun caz, o nivelare a simţului arhitectonic şi deci o uniformizare a stilului; căci anumiţi factori locali, ca material, climă, peisagiu etc., la care se adaugă operele de artă locale, vor influenţa totdeauna gândul şi sufletul arhitectului, care forţamente va da în creaţiunile sale ceva caracteristic regiunii în care s-a născut, în care trăeşte.”
Arta Cerkez, Istoria Arhitecturii Româneşti, în: Revista #„Arhitectura”, anul 1931-1933, pp. 9-10.

    „La noi, în opera de transformare a Bucureştilor se pare că se are mai mult în vedere circulaţia, iar partea estetică e lăsată pe ultimul plan. Dispariţia grădiniţei din faţa universităţii şi piaţa aridă ce a înlocuit-o ne întăreşte în această supoziţie. Numai cu câţiva arbori s-ar schimba complect goliciunea pieţei şi s-ar da un cadru şi un fond statuilor ce o împodobesc.”
Arta Cerkez, Din Aspectele Bucureştilor, în: Revista #„Arhitectura”, 1934, pp. 21-23.