REFERINŢE


    „Prima menţiune despre activitatea lui Johann Freywald în Bucureşti o întâlnim în pitacul emis de domnitorul Ţării Româneşti Ioan GH. Caragea la 18 martie 1815: «Dumneata Fainvrah (Freywald - n.n.), inginerule şi arhitectone, fiindcă acuma este vremea de a se pune în lucrare chibzuirea ce au făcut dumnealor veliţii boieri prin anafore pentru matca Dâmboviţei; de aceea, te orânduim şi pe dumneata ca, împreună cu ceilalţi orânduiţi de Domnia mea, să mergeţi la matca Dâmboviţei, făcând urmare întru tocmai precum dumnealor boierii au găsit cu cale prin mai susnumita anaforă»”.
ION, Narcis Dorin, Elitele și arhitectura rezidenţială în Țările Române (sec. XIX-XX), Oscar Print, București, 2011, p. 240.