REFERINŢE


    „Mărturisesc că în a mea întinsă practică încă nu mi s-a întâmplat o clădire ca aceasta, care ar fi pricinuit asemenea dificultăţi şi care numai prin silinţa cea mare şi stăruirea d-lui Iulius Fraivald, conducătorul acestei clădiri, s-a putut apropia până acum atât de mult de sfârşit fără vreo întâmplare primejdioasă.”
Johann Schlatter în MOLDOVAN, Horia, Iohann Schlatter, cultură occidentală şi arhitectură românească (1831-1866), Bucureşti, Editura Simetria, 2013, p. 126.
 
    „Julius Freywald a făcut parte din echipa de arhitecţi restauratori condusă de austriacul Johann Schlatter, care au fost însărcinaţi de domnitorul Gheorghe Bibescu să restaureze mănăstirile importante ale Olteniei: Bistrița, Hurezi, Arnota, Tismana, Dealu, Cozia sau Curtea de Argeș. Numele lui Julius Freywald este pomenit în inscripţia de la Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, ale cărei chilii au fost construite între anii 1846 și 1855, lucrarea fiind continuată şi în timpul domnitorului Barbu Ştirbey, fratele lui Gheorghe Bibescu. «Proiectele acestor clădiri - glăsuieşte inscripţia - s-au alcătuit şi esecutat prin arhitecții clădirilor mănăstireşti Ioan Slater, Scarlat Beniş, ajutor Iuliu Fraivald». Julius Freywald a mai lucrat la restaurarea mănăstirilor Dealu din Târgoviște (1851) şi Arnota (1852-1856).”
ION, Narcis Dorin, Elitele şi arhitectura rezidenţială în Ţările Române (sec. XIX-XX), Oscar Print, Bucureşti, 2011, pp. 240-241.