REFERINŢE

Regizorul Liviu Ciulei:
„Arhitectul acestei case, Radu Udroiu, m-a influențat în multe. În biblioteca din acest living sunt tot felul de volume despre istoria mobilierului, pe diferite secole, istoria costumului, istoria detaliilor, cărți despre arhitectura academistă din Franța. De la Udroiu am căpătat multe reviste de arhitectură din anii 30-40…”.
Articol disponibil on-line http://e-zeppelin.ro/noiembrie-2006-liviu-ciulei-la-arhitectura/
 
Concursul pentru blocurile muncitorești din strada Maior Coravu
„Ca urmare a prezentării proiectului de către arhitecții concurenți la concursul publicat de Casa construcțiilor pentru blocurile proiectate la Vatra Luminoasă, juriul […] format din domnii Ing. I Drossescu, Președinte, arh. Grigore Ionescu, decanul Facultății de Arhitectură, arh. Titu Evolceanu, decanul Colegiului Arhitecților, ca membri, având ca secretar pe dl arh. I Hanciu, s-a întrunit în zilele de 12 și 13 Septembrie 1945 la sediul Casei Construcțiilor, unde procedând la judecarea proiectelor prezentate a dat următoarea hotărâre cuprinsă în procesul verbal al ședinței: acordă premiul I domnilor arhitecți R. Udroiu și N. Lupu, pentru proiectul numerotat 14 roșu”.

Sursa: Arhivele Naționale, Fondul Casa Construcțiilor, Dosarele 7/1946