REFERINŢE

„I. Pompilian conducea atelierul celor doi ani preparatori, însă printr-o nouă organizare de mai târziu, atelierul de anul I a fost defalcat.[...] În felul acesta, Pompilian a trecut la cursul de Teoria Arhitecturii şi pe care îl preda după tratatul lui Guadet care apăruse de curând.”
(Toma T. Socolescu, Amintiri, Editura Caligraf, Bucureşti, 2004)

Dar Sinaia, frumoasa, lăudata Sinaie nu este și nu poate fi un oraş... mănăstirea cu biserica nouă, destul de frumos reparată de dd. Mandrea şi Pompilian şi asa de luxos împodobită - e şi lumina electrică ! - apoi clădirile curţii regale, fabricile şi, pentru ele şi pe lângă ele, căsuţele satului ţărănesc.”