REFERINŢE

 
„Eminentă cunoscătoare a artei medievale româneşti ca urmare a practicii de decenii în alcătuirea proiectelor de restaurare a atât de numeroaselor şi variatelor ansambluri artistice din cele trei foste state medievale din spaţiul românesc (cf. ibidem, p. 15-19), doamna arh. dr. Eugenia Greceanu ştie să aşeze în continuitatea-i firească şi modul de receptare în spaţiul menţionat al arhitecturii europene moderne, care în unele cazuri, precum Botoşanii, determină un specific artistic demn de luat în seamă şi deci de analizat în folosul, mai ales, al urbanistului de azi. Este tocmai ceea ce face, cu o consecvenţă şi o competenţă ce nu pot fi îndeajuns lăudate aici, dar pe care, fără îndoială, cititorul avizat va şti să le preţuiască şi să le folosească în deplin acord cu valoarea deosebită a acestei noi ediţii a cărţii Doamnei arh. dr. Eugenia Greceanu”.
Sursă: Ioan Caproşu, prefaţă la volumul Ansamblul urban medieval Botoşani: Botoşanii care s-au dus, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009.