REFERINŢE


„Folosind un limbaj propriu propagandei comuniste, arh. Nicolae Bădescu a susţinut conferinţe cu teme ca „Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burghezo-imperialiste“24 sau „Forma naţională în arhitectura socialistă“, prima prezentată în 1950 şi a doua în 1951,  la Congresul ASIT, texte care, pentru un timp, devin de referinţă în arhitectura românească.”
 http://arhitectura-1906.ro/2016/12/consacrarea-fracturii-momentul-1952/