REFERINŢE


    „Pentru Moldova, dacă spiritul ce prezida începuturile clasicismului putea fi hrănit de «lumini» diverse - aşa cum o dovedesc inscripţia grecească a Leţcanilor sau cea în limba franceză de la Răducanu-Tîrgu-Ocna - meşterii şi «arhitectonii» purtători ai înnoirilor, unii amintiţi în pisanii, probă a însemnătăţii ce li se acorda, erau foarte adesea împământeniţi din Transilvania vecină ori din teritoriile imperiale străbătute de calea comercială a „Lipscăi”. Aşa erau Johann şi Gustav Freywald, […].”   
ISPIR, Mihai, Clasicismul în arta românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1894, p. 31.