REFERINŢE


Arhitecta Micaela Slomnescu era invitată la discuțiile privitoare la amenajarea Palatului Mogoșoaia. Din Consiliu făceau parte Duiliu Marcu, Șt. Balș, Horia Maicu, referenții Toma Socoloescu și Gh. Curinschi în Proces Verbal nr. 14 al ședinței din 30 Aprilie 1953, în  Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1996, nr. 1-2.
 
Michaela Slomnescu era repartizată de la Serviciul Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice la Direcția arhitecturii din Ministerul Cultelor (în Monitorul Oficial al României, 16 Septembrie 1947).
 
Despre Proiectul 666/ 1: „Arhitectura fațadelor a fost studiată avându-se în vedere posibilitățile de amplasare […], urmărindu-se eliminarea așa-zisei fațade de serviciu. Cele două fațade longitudinale au un ritm ordonat și pot fi socotite de aceeași valoare. Plastica fațadelor are elemente inspirate din arhitectura casei țărănești: proporția dintre gol și plin, varietatea formelor de deschideri în fațadă, accentele de culoare, obloanele de la ferestre, bumbii de ceramică etc. Pentru a înveseli mai mult aspectul unei străzi, s-a propus colorarea vie a tencuielilor fațadelor în culori diferite și armonizare între ele. Procedeul acesta de tratare a fațadelor asigură o diferențiere suficientă a construcțiilor, scoțând în evidență plastica și fiind totodată și economic.”