COMENTARIU CRITIC


    Albert Galeron se naște în 1846 la Paris, ca fiu al lui Paul Edmond Galeron și al Mariei Louise Honorine Surun. În anul 1867, se înscrie în clasa a II-a la cea mai cunoscută școală de arhitectură a vremii, École des Beaux-Arts din Paris, avându-i ca profesori pe Vaudoyer și Coquart. În 1872, promovează în clasa I, obținând diploma de arhitect mulți ani mai târziu, în anul 1887. De-a lungul anilor de studiu, el apare înscris și câștigă diverse concursuri organizate în cadrul școlii, fiind chiar finalist pentru Grand Prix de Rome în 1874 și 1876.
    În paralel, dezvoltă numeroase proiecte de clădiri publice și private prin propriul birou de arhitectură, având deseori drept colaboratori alți arhitecți reprezentativi ai epocii, precum Paul Gottereau sau Cassien Bernard. De-a lungul practicii sale, își schimbă domiciliul de mai multe ori, proiectând atât în Franța, cât și în România și Spania. Printre cele mai notabile opere ale sale din afara țării noastre se numără proiectul pentru Hipodromul de la Clichy, cel pentru Sfera Celestă pentru Expoziția Universală de la 1900 din Paris sau proiectele pentru Colegiul „Societății franceze de binefacere și de învățământ” și pentru Institutul francez din Madrid. A ocupat, de asemenea, și diverse funcții publice sau administrative, dintre care amintim funcția de Arhitect șef al Căilor Ferate Române sau cea de Arhitect al Ambasadei Franței la Madrid.
    În România, a realizat proiectele a numeroase clădiri, atât publice, cât și private, la cererea unor comanditari aparținând claselor celor mai înstărite. Una dintre primele clădiri de mare amploare realizate, pentru a-l cărei proiect l-a avut colaborator pe Cassien Bernard, a fost cea a Băncii Naționale a României de pe strada Lipscani din București. Totuși, clădirea monument pentru care figura sa a rămas reprezentativă până în ziua de astăzi este cea a Ateneului Român din București, o capodoperă a arhitecturii românești moderne. (Florentina Matache, 2015)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Paris, 1 iunie 1846 - 1930)

  Studii academice/de specialitate:
  1867 - S-a înscris la Școala de Arte Frumoase, Secția Arhitectură, în clasa arh. Vaudoyer și Coquart, dar diploma a obținut-o abia în 1887-1888. Între timp a făcut parte din garda mobilă în războiul franco-prusac, dar a participat și la nenumărate concursuri de arhitectură și saloane artistice pariziene (1881, 1883), câștigând multe premii; dintre acestea, amintim locul 5 la concursul de reconstrucție a Universității Sorbonna. 

  Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii):
  Arhitect șef al Căilor Ferate Române
  Arhitect șef al Assistance publique de Roumanie
  Arhitect al Ambasadei Franței la Madrid
  Membru în „Societé des architectes diplomés par le gouvernement”, Franța


  PROIECTE


  Proiecte realizate
   
  Proiecte de arhitectură:
  1883, 1892 - Ateneul Român, proiecte; realizat între 1887-1894, str. Benjamin Franklin nr. 1-3 (colaborare cu arh. Constantin Băicoianu, extindere arh. Leonida Negrescu), București, România;
  1883-1886 - Casa Lenș, ulterior Vernescu, București, România - modificări (proiect inițial arh. J. Freywald)
  1883-1889 - Banca Națională a României, împreună cu arh. Joseph-Marie Cassien Bernard, Constantin Băicoianu, ing. Nicu Cerkez, București, România;
  1885-1886 - Filiala B.N.R. Galați, România;
  1887-1894 - Opera Națională din București, România
  1889 - Hotel Bulevard (Jacques Herdan),  realizare acoperiș curtea interioară, București, România;
  1889 - Imobilul Dr. Steiner, București, România; 
  1890 - Conacul Dimitrie Ghika-Comănești, Comănești, jud. Bacău, România;
  1890 - Casa „Iancu Pleșia”, Craiova, România;
  1890 - Azilul Maria și Zoe Slătineanu (Lenș), București, România;
  1891-1892 - Palatul de Justiție din Craiova, diriginte de lucrări, devize suplimentare; proiectat de arh. Ion N. Socolescu, astăzi Universitatea din Craiova, România;
  1891 - Casa Joseph Fermo, România;
  1891 - Casa A. Gaillac, România;
  1891 - Casa Zoe Slătineanu, extindere terasă, București, România;
  1892 - Casa C. Vălimărescu, Craiova, România;
  1892 - Casa ing. C. Monckton, extindere, seră, București, România;
  1893 - Casa ing. C. Monckton, București, România – reparații la fațadă
  1893 - Pavilionul băilor, Spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”, reparații, anexă, București, România;
  1893-1895 - Casa Dr. N. N. Turnescu, București, România;
  1897-1901 - Hipodromul de la Clichy Paris, Franța (împreună cu arhitecții Cambon și Duray)
  1900 - Pavilionul „Societé Générale” de la Expoziția Universală din Paris, Franța
  1900 - Restaurantul „Maison Kammerzell” de la Expoziția Universală din Paris, Franța
  1900 - Proiectul unei Sfere Celeste pentru Expoziția Universală din Paris, Franța
  1908 - Colegiul „Societății franceze de binefacere și de învățământ”, Madrid, Spania
  1909 - Institutul francez, Madrid, Spania
  1910-1912 - Diverse locuințe particulare în Madrid, Spania
  ? - Hotel Geblescu, Craiova, România;
  ? - Vila Salamandra a Zoei Slătineanu Lenș, Sinaia, România.
  ? / Casa C. Exarcu, București, România
  ? / Lucrări pentru Credit Lyonaise la Paris
  ? / Diverse hoteluri realizate la comanda unei societăți franceze, Madrid, Spania
   
  Imobile demolate:
  1884 - Casa Eliza Filipescu, Calea Victoriei colț cu str. Verde, proiectată împreună cu ing. A. Gottereau și arh. P. Gottereau, București, România;
  1885 - Imobil, str. Regală, cu ing. N. Cuțarida, București, România;
  1886 - Tribune de paradă, în fața Palatului Academiei, București, România 
  1889 - Casa Iacob Negruzzi, str. Romană nr. 25, București, România;
  1889 - Casa C. Costescu-Comăneanu, str. C. A. Rosetti colț cu blvd. Magheru, București, România;
  1893 - Casa Zoe Slătineanu, str. Cătunului nr. 1, Calea Dorobanți nr. 61, București, România.
   
  Monumente funerare:
  1927-1929 - Monumentul funerar al familiei Linche, lot 21-11, Cimitirul Bellu (realizat de arh. Edmond Van Saanen-Algi).
   
  Proiecte nerealizate:

  Proiectul unui cazinou în Sinaia, nerealizat.

  Premii și distincții:
  1889 - Medalia de bronz la Expoziția universală de la Paris, Franța;
  1900 - A participat la Expoziția universală mai multe lucrări: Sfera celestră (cosmorama), casa alsaciană/restaurantul Kammerzell, pavilionul Societății Generale. Tot cu această ocazie realizează Hipodromul din bulevardul Clichy, împreună cu arhitecții Cambon și Duray. În Franța va realiza diferite lucrări pentru Credit Lyonnais din Paris.
  1901-1902 - Realizează schițe pentru un Institut Național de Geografie, la inițiativa sociologului și urbanistului scoțian Sir Patrick Geddes.
  1913 (octombrie ) - A primit Legiunea de onoare în grad de cavaler pentru serviciile aduse Ambasadei franceze din Madrid, prin construcția Institutului și a Liceului francez; va continua cu diferite proiecte și construcții de hoteluri de călători pentru o companie franceză, locuințe, instituții de binefacere. 

  Concursuri, participări la saloane și expoziții
  1874 și 1876 - Concurent finalist pentru Grand Prix de Rome în cadrul École des Beaux-Arts
  1881 - Mențiune onorabilă la Salonul de la Paris, Franța
  1882 - Concurs pentru reconstrucția Sorbonei, Paris, Franța (împreună cu Vaudoyer), premiul V
  1883 - Participare la Expoziția Națională de la Beaux-Arts, Secțiunea de acuarelă cu proiectul pentru Banca Națională a României
  1883 - Participare la Salonul trienal de la Paris
  1886 - Participare la Concursul pentru Școala de fete, Rue des Martyrs, Paris, Franța
  1889 - Participare din partea României la Expoziția Universală de la Paris – medalie de bronz
  ? - Participare la Concursul Lapene - laureat


  BIBLIOGRAFIE

  Arhive:
  A.N.F. (Archives Nationales de France), Base de données Léonore: dossiers de titulaires de la Légion d'honneur, 1800-1976, Dosar „Albert Galeron”
  A.N.R. - D.M.B. (Arhivele Naționale ale României – Direcția Municipiului București), Fond PMB Tehnic, Dosare 10/1893, 11/1893, 47/1884, 20/1889
  Centrul de documentare al Musée dʼOrsay, Dosar „A. Galeron”
   
  Volume:
  CONSTANTIN, Paul, Dicționar universal al arhitecților, București, Editura științifică și Enciclopedică, 1986
  MARINACHE, Oana, Broșură Traseu urban București. Arhitect Albert Galeron, București, Editura Istoria Artei, 2013
  MUCENIC, Cezara, București, Un veac de arhitectură civilă, Secolul al XIX-lea, București, Editura Silex, 1997
  PENANRUN, David de, ROUX et DELAIRE, 1793-1907 Les Architectes Élèves de l'École des Beaux-Arts, Paris, Librairie de la Construction Moderne, 1907
  SOCOLESCU, Toma T., Fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă: 1800-1925, București, Caligraf Design, 2004
  Oana Marinache, Traseu Urban Albert Galeron, Editura Istoria Artei, București, 2015.
   
  Periodice:
  La construction moderne, Librairie de la Construction moderne, Paris, Franța
   
  Pagini web:
  www.monumenteuitate.org