COMENTARIU CRITIC


    Nicolae Ghika-Budești este exemplul, prin excelență, al arhitectului-restaurator de monumente istorice și al profesorului care și-a dedicat viața pregătirii celor tineri. În cadrul Comisiei Monumentelor Istorice a întreprins o activitate neobosită pe șantiere, coordonând și evaluând lucrări, întocmind rapoarte și devize. În plus, experiența acumulată pe teren și cercetarea directă, l-au condus către aflarea unor răspunsuri în ceea ce privește sursele de influență ale arhitecturii muntenești. Toate acestea au contribuit la elaborarea vastei lucrări dedicate „Evoluției arhitecturii în Muntenia și Oltenia” și a unor prelegeri susținute în țară și peste hotare.
    Arhitectul și-a dedicat o bună parte din carieră extinderii Universității din București și realizării Muzeului de Artă Națională. Numărul caselor proiectate de el în capitală este relativ mic, fiind făcute mai ales pentru propria familie și pentru cei apropiați, membrii ai familiei Știrbey.
    Stilul Ghika-Budești este inconfundabil și poartă o puternică amprentă moldovenească: cărămida aparentă, discurile ceramice smălțuite, ancadramente neogotice la uși și ferestre. Nelipsite sunt și turnul-foișor de inspirație mănăstirească, arcul-potcoavă, decorația cu „dinți de fierăstrău” și motivele geometrice. În mod special, arcul-potcoavă este particularizat, prezentând o acoladă în partea superioară. Cromatica fațadelor construcțiilor sale combină nuanțele de roșu-cărămiziu cu verdele ceramicii decorative și nuanțele deschise ale tencuielii în similipiatră. În concluzie, putem observa o sinteză a elementelor arhitecturii muntenești și moldovenești care au condus la un stil propriu Ghika-Budești. Căutările sale în ceea ce privește motivele bizantine și populare ale artei românești s-au concretizat și în câteva exemple de decorație interioară, proiectând și mobilier. (Oana Marinache, 2015)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Iași, 22 decembrie 1869 - București, 16 decembrie 1943)

  Studii academice/de specialitate:
  1877-1881 - Cursurile primare în Lausanne, Elveția;
  1881-1884 - Cursurile liceale le urmează la Școala Monge din Paris;
  1889-1893 - Cursurile Școlii de Șosele și Poduri din București;
  1893-1901 - Cursurile de arhitectură la Școala Națională Superioară de Arte Frumoase din Paris; atelierul profesorului Victor Laloux (1850-1937).
   
  Activitate didactică:
  1910 -1938 - Profesor al Școlii de Arhitectură.
   
  Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii):
  1905-1906 - Arhitect în cadrul Ministerului Cultelor si Instrucțiunii Publice;
  1906-1943 - Arhitect și șef al Serviciului Tehnic, consultant al Comisiei Monumentelor Istorice;
  1930 - Membru de onoare al Academiei Române;
  1932-1935 - Președintele Societății Arhitecților Diplomați din România. 
   


  PROIECTE


  Proiecte realizate
  Proiecte de arhitectură:
  1905-1906 - Biserica Schimbare la Față, proiect realizat pentru Expoziția Națională 1906 din Parcul Carol I, str. Cuțitul de Argint nr. 1, București;
  1906-1941 - Muzeul Național, azi Muzeul Țăranului Român, Șos.Kiseleff nr. 3, București;
  1908-1909 - Casa Știrbey-Rosetti, azi Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, U.A.U.I.M., str. Mihail Moxa nr. 5, constructori: ing. Cesare Fantoli și arh. F. Hoeflich;
  1909 - Casele familiei Ghika-Budești, Str. Sevastopol nr. 8-10, București;
  1909 - Biserica greco-catolică „Sfântul Vasile cel Mare”, antreprenori: arh. C. Cora și Bossy, str. Polonă nr. 50 (fosta nr. 194), București;
  1911 - Institutul Dr. I. Cantacuzino, împreună cu ing. G.Balș, Splaiul Independenței nr. 103, București;
  1914-1916 - Casa Adina Știrbey, Str. Sevastopol nr. 26, București; 1931 - gard de Arghir Culina;
  1912-1913  - Universitate, împreună cu arh. Duiliu Marcu, Piața Universității, extindere aripa dinspre Str. Academiei, București;
  1922 - Casa ing. Panaitescu, Str. Paris nr. 30, București;
  1924-1928 - Extindere Piața I. C. Brătianu, împreună cu arh. Alexandru Baucher, Str. Edgar Quinet, București.

  Proiecte nerealizate
  Proiecte de arhitectură:
  1913 - Proiect Biblioteca Academiei Române, București;
  ? - Proiecte Școala de Arte Frumoase și Institutul de Arheologie, București;
  ? - Proiect inițial Universitate la Podul Elefterie, București;
  ? - Proiect pentru biserică cu 3 turle, București;
  ? - Biserica Sf. Ilie Grant, Str. G. M. Zamfirescu nr. 55, aplicat de: arh. C. M. Babic;
  1922 - Casa M. Ghika-Budești, str. Londra colț cu str. Berna, posibil începută, astăzi Administrația Financiară Persoane Juridice Sector 1 - arh. Statie Ciortan.
   
  Proiecte demolate:
  1911 - Palatul prințului George A. Știrbey, Calea Griviței, București;
  1913 - Vila M. V. Cantacuzino, antreprenori: Vignali & Gambara, Str. Atena cu Aleea Alexandru, București.

  Proiect atribuit:
  ? - Modificarea casei Varlam, construită în 1909 de către ing. L. Bossi, str. Vasile Alecsandri nr. 6, București;

  Proiecte de restaurare:
  ? - În cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice
  - restaurare interior;
  1943 - Mobilier Biserica Sf. Vasile, Biserica din Baia, Camerele românești din Universitatea Pittsburgh.
   
  Activitate publicistică/editorială:
  Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia, studiu în 4 volume.
  Arhitectura veche religioasă în Muntenia şi Oltenia - încercare de sinteză.
  Biserica Golia - Descrierea arhitectonică.
  Mănăstirea Probota.
  Artele minore bizantine şi romane.
  Arhitectura bisericii Domneşti din Curtea de Argeş - Originile şi influenţele ei.
  Restaurarea bisericii mari a Mănăstirii Cozia
  diferite eseuri reunite după susținerea conferințelor.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Paul Constantin, Arta 1900 in România, București, 1972.
  Mihai Frățilă (ed.), Catedrala. O istorie de har, Episcopia Greco-catolică, București, 2014.
  Oana Marinache, Traseu urban Nicolae Ghika-Budești, Editura Istoria Artei, 2013 (pliant).
  Oana Marinache, Reședințele Știrbey din București și Buftea: arhitectura și decorația interioară, Editura ACS, București, 2013.
  Oana Marinache, Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, Editura ACS, București, 2014.
  Ruxandra Nemțeanu, Vila în stil neoromânesc.
  Alexandru Țzigara-Samurcaș, Muzeografie românească, București, 1936.

  Expresia căutărilor unui model autohton în locuinţa individuală urbană. Editura Simetria, 2014.
  Povestea Caselor, Editura Simetria, București, 2002.

  Articole în periodice:
  „Boabe de grâu”, revistă.
  „Arhitectura”, revistă.

  Webgrafie:
  http://nicolaeghikabudesti.blogspot.ro/