COMENTARIU CRITIC

Arhitect român, adept al stilului funcționalist. Cunoscut în epocă drept Şeful Serviciului Tehnic al Casei Autonome a Construcțiilor, Ioan Hanciu a fost co-autor, împreună cu arh. N Aprihăneanu (arhitectul-șef al Casei Construcțiilor), al Parcelării Vatra Luminoasă, unul dintre cele mai moderne cartiere din Bucureștiul acelei perioade. În această parcelare, a proiectat o serie de tipuri pentru campaniile anuale de construire a locuințelor muncitorești. Timp de mai bine de un deceniu, Ioan Hanciu a proiectat locuințe economice, populare și muncitorești pe baza cărora s-au construit locuințe atât în București (Vatra Luminoasă), cât și în alte orașe (Constanța, Ploiești, Galați, Craiova etc.). Tot în calitate de Șef Serviciu, a semnat, împreună cu arh. Florin Cantemir, planurile pentru blocurile de pe strada Maior Coravu (1946). Despre activitatea sa de după 1949, în literatura de specialitate au fost publicate puține date.(Andrei Răzvan Voinea, 2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1930-1949 - Șeful Serviciului Tehnic al Casei Autonome a Construcțiilor.
   
  Alte informații relevante
  A locuit în București, pe strada (actuală) Constantin Tănase 7, într-o locuință proiectată de el însuși în parcelarea Vatra Luminoasă.
  A avut două fiice.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE
   
  Proiecte de urbanism și peisagistică
  1933-1949 - Parcelarea Vatra Luminoasă (în colaborare cu N. Aprihăneanu)_edn1">[i];
  1939 - Parcelarea Drumul Murgului (nefinalizată, în colaborare cu N. Aprihăneanu);
  1930-1933 - Parcelarea Independenței (în colaborare cu Statie Baloșin). Delimitată de Bd. Eroii Sanitari - Sf. Elefterie Vechi - Nanu Muscel. Cele 74 de case din Parcelarea Independenței au fost proiectate și executate pentru membrii clasei mijlocii din București de către Statie Baloșin, pe baza planului de parcelare întocmit de Ioan Hanciu.
   
  Proiecte de arhitectură
  În Parcelarea Vatra Luminoasă, arh. Ioan Hanciu a proiectat peste 15 tipuri diferite de locuințe cuplate sau înșiruite, în funcție de campania anuală de construire.
  1931 - Imobilul Marin Rădulescu, str. Aviator Crețu Petre 71 (lotul 46) (locuință economică);
  1933 - Imobilul I. Daniel, str. A Mureșeanu 22;
  1933 - Imobilul Emil Jelea, Șoseaua Bonaparte 34 (actualul Bd. Iancu de Hunedoara), dărâmat;
  1933 - Imobilul Ioana Ion, str. Popa Radu 32 (nelocalizat);
  1933 - Imobilul Ing. Cașula, str. Elefterescu 53 (nelocalizat);
  1938 - Locuință tip A pentru muncitori în Parcelarea Vatra Luminoasă;
  ? - Tipul C modificat în Parcelarea Vatra Luminoasă;
  1940 - TipuI 1 Locuință muncitorească (Vatra Luminoasă, locuințe înșiruite);
  1942 - Tipul 1 locuință muncitorească (Vatra Luminoasă, locuințe înșiruite);
  1943 - Tipul 1 locuință muncitorească (Vatra Luminoasă, locuințe înșiruite).
   
  Activitate publicistică/editorială

  „Casa Construcțiilor. Program și realizări”, în: Arhitectura, nr. 1-2, anul 1942 (în colaborare cu N. Aprihăneanu).

  _ednref1">[i] Pentru mai multe detalii despre Vatra Luminoasă, vezi și fișa dedicată arh. N. Aprihăneanu.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Surse primare:
  MACHEDON, Luminița, SCOFFHAM, Ernie, Romanian Modernism: The Architecture of Bucharest 1920-1940, The MIT Press, 1999.
  VÂRTOSU, Gheorghe, Locuințe pentru populația nevoiașă și problema comasărilor, Institutul Urbanistic al României, București, 1938.
   
  APRIHĂNEANU, N., HANCIU, I., „Casa Construcțiilor. Program și realizări”, în: Arhitectura, nr. 5-6/1942;

  DOLGHIN, Dana, VOINEA, Răzvan, Cartierul Vatra Luminoasă: reforma locuinţelor sociale şi arhitectura modernă, http://atelier.liternet.ro/articol/13210/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Cartierul-Vatra-Luminoasa-reforma-locuintelor-sociale-si-arhitectura-moderna.html

  DOLGHIN, Dana, VOINEA, Răzvan, Parcelarea Drumul Murgului, o posibilă Vatra Luminoasă, articol publicat la data de 24.01.2015, accesat la 15.09.2016  http://atelier.liternet.ro/articol/15371/Razvan-Voinea-Dana-Dolghin/Parcelarea-Drumul-Murgului-o-posibila-Vatra-Luminoasa.html
   
  Surse secundare:
  Arhivele PMB, Serviciul Tehnic: 88/1939, 276/1941.
  Arhivele Naționale: Fondurile Casa Construcțiilor, Ministerul Lucrărilor Public (Consiliul Tehnic Superior).