COMENTARIU CRITIC

Deşi a activat în perioada realismului socialist o perioadă mare de timp, Leon Garcia, alături de Tiberiu și Mihai Ricci, dar și de J. Beral, a proiectat într-un stil modernist Casa Radiodifuziunii (1950-1960). De asemeni, Leon Garcia alături de Tiberiu Niga, George Filipeanu, Anton Moisescu, a participat la proiectarea ansamblului de blocuri P+8/9 din jurul Sălii Palatului. Apartamentele realizate în ansamblul de vile P+2 de lângă Arcul de Triumf, pentru înalţi funcţionari ai partidului, sunt cu suprafeţe generoase, cu terase ample, finisate cu materiale de construcţie de bună calitate.

Fișă realizată de Gabriela PETRESCU (2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Roman, județul Neamţ, 1910 - 1974)

  Studii academice/de specialitate
  1934 - Devine diplomat al Academiei de Arhitectură, Bucureşti, specializarea Acustică arhitecturală.
   
  Activitate didactică (discipoli și influențe exercitate)
  din 1949 - profesor la Şcoala Medie Arhitectură.

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1937-1939 - Arhitect proiectant în cadrul Serviciului Social.
  1939-1940 - Arhitect proiectant pentru Banca de Credit Român.
  1949-1950 - Șef de şantier la ferma de stat Bragadiru. 
  din 1949 - Arhitect proiectant în cadrul IPC.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE

  Proiecte de arhitectură
  Locuinţe
  1934-1944
  - 30 de locuinţe particulare cu 1-6 aptartamente;
  1937 - Imobile de locuit în Strada Tache Ionescu;
  1938 - Locuinţe corpul didactic Bulevardul Elisabeta;
  1939-1940 - Locuinţe corpul didactic, Strada Vasile Conta 3-5 şi 7-9;
  1940 - Locuinţe în Strada J. L. Calderon colţ cu Bulevardul Carol I (în colaborare cu arh. Eugen Botez, demolat în 1977);
  1960 - Blocuri în Piaţa Sălii Palatului (împreună cu arh. Tiberiu Niga şi în colaborare cu arh. G.Filipeanu, A. Moisescu);
  1961 - Blocuri P+7 în Bulevardul Al. Averescu 1-5; 
  1965 - Imobile cu apartamente de pe soseaua Kiseleff, mici imobile plurifamiliale (stil modernist).

  Alte lucrări
  1941 
  - Atelier Autex;
  1948 - Fabrica Sino Geza, Târgu Mureş (în colaborare cu arh. M. Ricci);
  1949 - Uzinele Solex;
  ? - Diverse standuri expoziţii;
  ? - 20 proiecte de amenajări interioare;
  ? - Amenajări 6 restaurante;
  1950-1960 - Clădirea Radiodifuziunii (colaborator a fraţilor T. şi M. Ricci);
  1960 - Sediul IPCT, Strada T. Arghezi (în colaborare cu arh. E. Vernescu).

  Concursuri. Premii și distincții
  ? - Premiul I, Parcelarea MSOS;
  ? - Premiul I, Facultatea de Agronomie (împreună cu arh. Zamfiropol);
  ? - Premiul II, Piaţa Victoriei (împreună cu arh. Nedelescu);
  ? - Premiul II, Parcelarea Ferentari (împreună cu arh. I. Florea);
  1960 - Premiul Uniunii Arhitecţilor pentru Blocuri de locuit în piaţa Sălii Palatului, Bucureşti;
  1960 - Premiul Uniunii Arhitecţilor pentru Casa Radiodifuziunii Bucureşti.
   


  BIBLIOGRAFIE

  CONSTANTIN, Paul, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
  IONESCU, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.
  IOAN, Augustin, Arhitectura Stalinistă în Bucureşti, http://atelier.liternet.ro/articol/12593/Augustin-Ioan/Arhitectura-stalinista-in-Bucuresti.html0-18271
  PANAITESCU, Alexandru, De la Casa Scânteii la Casa Poporului, Editura Simetria, Bucureşti, 2012.
  TEODORESCU, Sidonia, NICULAE, Raluca, PETRESCU, Gabriela, ȚELEA, Vasile, BÎRSAN, Andrei, Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele D-H, ediţie on-line, pdf, proiect beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România (2014), din Fondul Timbrul Arhitecţilor; Bucureşti, 2014
  (https://issuu.com/dictionaruar), ISBN: 978-973-

  *** Teme ale arhitecturii din România în sec XX, Institutul Cultural Român, București, 2003.

  Revista Arhitectura (1906-2014).