COMENTARIU CRITIC


BIOGRAFIE

(30 iunie 1925, Chişinău - 20 decembrie 1996, București)

Studii academice/de specialitate
1949 - Absolvă cursurile Institutului de Arhitectură,  București;
1953-1956 - Urmează cursurile doctorale ale  Institutului de Arhitectură. Susţine la 8 aprilie 1958 teza de doctorat cu tema Arhitectura Renaşterii în Transilvania;
1961 -  Urmează cursurile de Istoria Arhitecturii organizate la Centrul Internaţional de Studii de Arhitectură „Andrea Polladio” din Viconţa,  Italia.

Activitate didactică:
1961 - Lector al Institutului de Arhitectură, încredinţându-i-se predarea disciplinei Restaurarea monumentelor de arhitectură;
1965 - Conferențiar al Institutului de Arhitectură,  București.
 
Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
1949 - Institutul de Proiectare a Construcţiilor;
1953 - Direcţia Monumentelor Istorice din Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (C.S.A.C.);
din 1958 - Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, unde a activat la secţia de sistematizare ca arhitect principal, apoi ca membru al Consiliului de experţi;
1963-1968 - Director tehnic  la Direcţia Monumentelor Istorice.
 


PROIECTE

Activitate publicistică/editorială
a) Studii şi lucrări de specialitate.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, „Lupta pentru independenţă împotriva robiei turceşti şi arhitectura epocii lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş”, în: Arhitectura şi Urbanism, nr. 4-5, 1952.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, „Ion Mincu, arhitect patriot. La 100 de ani de la naşterea lui I. Mincu (1852-1952)”, în: Arhitectura şi Urbanism, nr. 12, 1952.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, „Problema de restaurare a monumentelor istorice”, în: Arhitectura R.P.R., nr. 4, 1964.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, „Cu privire la originile arhitecturii monumentale româneşti”, în: Arhitectura R.P.R., nr. 6, 1956.
Curinschi-Vorona, Gheorghe, Contribuţia oraşului Iaşi la dezvoltarea arhitecturii româneşti. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. Ioan Cuza din Iaşi. Secţiunea III. Tomul VI. Anul 1960.
Curinschi-Vorona, Gheorghe; Ionescu, Grigore, Documente de arhitectură din România 7-8,  Editura Didactică şi Pedagogică, 1962.
Curinschi-Vorona, Gheorghe; Rebedeu, Ion, Cercetările plivind natura şi specificul arhitecturii şi problemele metodologiei în istoria arhitecturii, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti, 1964.

b) Expuneri publice şi conferinţe mai importante:
Din trecutul oraşului Bucureşti, Sala „Filimon Sârbu”, 11 martie 1955.
Monumentele de arhitectură din regiunea Râmnicului Vâlcea, Uniunea Arhitecţilor, 20 ianuarie 1956.
Monumente de arhitectură din Ardeal, Uniunea Arhitecţilor, 29 ianuarie 1957.
Monumentele arhitecturii feudale din Moldova, Uniunea Arhitecţilor, Filiala Cluj, 23 februarie 1957.
Monumente de arhitectură din R. P. Ungară. Note de călătorie ilustrate cu imagini în căutarea de mostre neobişnuite de arhitectură originală.
1967 - Centrele istorice ale oraşelor;
1968 - Restaurarea monumentelor, Asachi Gheorghe;
198l - Istoria arhitecturii în România, Asachi Gheorghe;
l991 - Introducere în arhitectura comparată, Asachi Gheorghe;
1977, 1982 şi 1986 - Istoria universală a arhitecturii, Asachi Gheorghe;
1997 - Arhitectură, urbanism, restaurare, Asachi Gheorghe.
 
Concursuri. Premii și distincții
1962 - Premiul I al Ministerului Învăţământului pentru arhitectură;
1982 -  Premiul Academiei Române pentru primele două volume ale Istoriei universale a arhitecturii.
 


BIBLIOGRAFIE

DOBRESCU, Aurelia, Dicționarul constructorilor români, C.D.C.A.S., București, 2000, pag. 57.

Webgrafie:
https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2011/03/28/curinschi-vorona-gheorghe-1925-1996-arhitect/