REFERINŢE


Arhivele Naționale ale României.
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Arhiva Istorică, fond Al. Saint-Georges.
Muzeul Național de Artă al României, fond Documentare-Desene.
Arhiva Ministerului de Afaceri Externe.
Arhiva Primăriei Muncipiului București.