REFERINŢE


Arhivele Naționale ale României, sediul central și Direcția Municipiului București.