REFERINŢE


    „Alături de meşterii străini, austriaci, specialişti în astfel de construcţii, au lucrat şi câţiva români. Printre aceştia merită să fie pomenit Niculae G. Socol sau Socolescu, întemeietorul unei întregi familii de arhitecţi români, care a profesat către mijlocul secolului la Ploeşti şi de la care ne-au râmas, între altele, hanul Hagi Petre Buzilă din Ploeşti şi palatul Bărcănescu, refăcut mai în urmă, de la Bărcăneşti din Prahova.”
IONESCU, Grigore, Istoria Arhitecturii Româneşti din cele mai vechi timpuri până la 1900, Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1937, pp. 423-424.

    „Clădirile acestea de zid masiv, decorate adesea cu o bogată ornamentaţie exterioară, lucrată cu multă fineţe de modelaj, în material trainic, pământ galben ars în cuptor (teracotă), caşi în ipsos anume preparat şi care se păstrează încă atât de bine până azi - dovedesc multă pricepere tehnică şi artistică şi la executorii lor. În felul acesta este construit Hanul Hagi Niţă Pitişi în anul 1857. […] De asemeni, Hanul Hagi Petre Buzilă - clădit în anul 1858…”
SOCOLESCU, Toma T., Arhitectura în Ploești, studiu istoric (1930-1937), Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1938, p. 46