REFERINŢE

„Cei doi arhitecți, George Cristinel și Nicu Georgescu, au fost desemnați pentru realizarea planurilor clădirii Primăriei Sectorului IV de verde, în urma unui concurs în care organizatorii au considerat drept esențială condiția ca din proiect să reiasă «un stil propriu care să indice destinațiunea acelei clădiri din punct de vedere al construcțiunii». Cu toate acestea, conform planurilor, edificiul urma să adăpostească, pe lângă birourile primăriei, și un post de pompieri, unul de salvare, percepțiile fiscale comune ale cartierelor din jur, precum și un oficiu poștal. În acest scop, imobilul cuprinde aproximativ 50 de birouri și o sală amplă pentru consilierii locali și pentru festivități. De asemenea, conform temei de concurs, candidații trebuiau să respecte următoarele standarde: «Partea monumentală va fi tratată cu destulă bogăție dar fără încărcături. Îmbrăcămintea va fi studiată pe cât posibil astfel încât să poată fi completată în etape. Partea serviciilor va fi cât se poate de sobră. Acest monument va fi conceput într-o arhitectură care să poarte pecetea vremurilor de azi și să aibă un caracter de mare monumentalitate, simbolizând puterea executivă a Municipiului. Concurenții sunt liberi să exprime aceste mari principii într-un monument legat de atmosferă, materiale și integrat cât mai aproape de mediul românesc.» Clădirea este asimetrică, datorită existenței turnului cu ceas și a volumelor retrase față de planul vertical, și, în același timp, reprezintă o sinteză eclectică de elemente neoromânești și neoromanice. De asemenea, există un echilibru între «accentul vertical al turnului cu ceas și masa aripilor, în special a celei principale»”.