REFERINŢE

„Desenator virtuos şi acuarelist desăvârşit, Toma T. Socolescu a desenat şi pictat multe case şi biserici vechi cu arhitectură tradiţională valoroasă. Case ţărăneşti şi de târg, cu prispe şi foişoare, au fost surprinse şi redate cu măiestrie, dar şi cu multă preţuire. [...]
Atracţia pentru valorile tradiţionale a dovedit-o şi prin lucrările de restaurare a unor importante monumente istorice: casa Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, casa Hagi Prodan din Ploieşti, pe care la insistenţele sale, în calitate de arhitect şef al oraşului Ploieşti, în 1919 a înscris-o în Lista Monumentelor Istorice şi a iniţiat şi condus lucrări de restaurare de anvergură şi rafinament organizând un muzeu etnografic:”
(Arh. Călin Hoinărescu, Toma T.Socolescu arhitect român 1883-1969, Editura Caligraf, Bucureşti, 2011)