REFERINŢE


„Niculae Vlădescu a fost arhitectul dedicat muncii la planșetă. L-am cunoscut în calitatea sa de șef de colectiv «arhitectură și mobilier» la Institutul de Proiectare «Carpați». Desenele pe care le făcea îmi aminteau de arhivele cu desene ale profesorilor arhitecți din perioada interbelică. A fost elevul lui Duiliu Marcu, profesor pe care îl evoca de câte ori avea ocazia. Era o legătură prezentă între generații, legătură manifestată prin respect, mult calm în abordarea și rezolvarea problemelor din proiectare și de pe șantier. Omul detaliilor «bine rezolvate, desenate și executate», arhitectul Niculae Vlădescu nu lăsa niciodată lucrurile neclarificate și neterminate. Era un exemplu de seriozitate în finalizarea proiectelor la calitatea pe care și-o impunea din start. Pe lângă activitatea sa de «proiectant și șantierist», arhitectul a avut o activitate didactică de aproape două decenii, în calitate de profesor asociat la Institutul de Arhitectură «Ion Mincu». A fost membru al Comisiei Monumentelor Istorice, remarcându-se prin rolul activ pe care l-a avut în salvarea, reconstruirea sau restaurarea arhitecturii de patrimoniu din România. Coleg deosebit, atent la problemele celor din apropiere, omul cu care îți făcea mare plăcere să comunici - arhitectul și profesorul, într-un cuvânt, «omul de cultură» Niculae Vlădescu.